STOPPA UTLÄNDSKA MAKTERS VAPENTESTER PÅ SVENSK MARK

vidsel test range_neat_nato_aurora 17_militära övningar
DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

vidsel test range_neat_nato_aurora 17_militära övningarSeptember 2017

Sverige låter utländska makter prova sina senaste förstörelsevapen på svensk mark. Vapen som sedan används i krig världen över. Istället för att Sverige arbetar på att främja internationell fred så främjar man hellre den internationella vapenindustrin. Övningsområdet för vapentest i Sverige heter NEAT.

NORTH EUROPEAN AEROSPACE TEST RANGE

NEAT står för North European Aerospace Test Range och är benäget i Norra Sverige. Neat är ett övningsområde för svensk och utländsk militär. NEAT består av två områden: Esrange Test Center, vilket är  ett område norr om Kiruna och detta inkluderar rymdstationen Esrange Space Center samt Vidsel Test Range som ligger nordväst om orten Vidsel i Norrbottens län. Dessa två centers brukar ibland använda områden som ligger mellan dem. Detta innebär att området för NEAT tillsammans kan bli 24 000 kvadratkilometer stort, det största militära övningsfältet i Europa.

vidsel test range_north european aerospace test range_esrange space center_nato_
North European Aerospace Test Range består av två områden i Norrland. Dessa centers kan  även använda de folktomma områdena dem emellan.

UTHYRNING TILL VAPENTESTER

Vidsel Test Range byggdes 1958 och användes då av svenska försvaret. Man tvingade bort de invånare som bodde där. I början på 2000-talet fick något snille iden att Sverige skulle bjuda in all världens krigsmakter och låta dem testa sina senaste förstörelsevapen i Norra Sverige. Karl Leifland gjorde utredningen ‘Snö, mörker och kyla’ som skulle undersöka möjligheterna för att hyra ut svensk mark till vapentester för utländska makter.  Runt år 2004 så blev det klartecken för uthyrning.

Video nedan: en reklamfilm för NEAT.

Det visade sig att mången utländsk militär var intresserad av att provspränga på svensk mark. Till dags dato så har länder såsom USA, Tyskland, Finland, Schweiz, Danmark, Storbritannien, Italien, Norge, Portugal och Turkiet låtsaskrigat på NEAT . Nato är givetvis en återkommande gäst. På Vidsel Test Range har man testat vapen som används av militären i Bahrain, Pakistan, Thailand,  Tunisien, Förenade Arabemiraten, Indonesien, Singapore, Venezuela och ett antal Europeiska länder. Vapentillverkare världen över  brukar testa sina senaste förstörelsevapen på NEAT. Det har hänt att vapen har testats på NEAT för att sedan direkt användas i  krigszoner runt om i världen. På sajten Ofog så hittar man en lista över olika vapentillverkare och vad de har testat i Norrbotten. Här är några exempel.

  • Det amerikanska vapenföretaget Raytheon har provat sina Tomahawk-missiler på NEAT. Tomahawk-missilen är ett ganska välkänt vapen. Den är vanligt använd av USA när de vill befria ett land och införa demokrati.
  • Missilen Storm Shadow har testats på NEAT. Nato använde Storm Shadow under Libyenkriget. Nato hjälpte gärna till att bomba Libyen tillbaks till Stenåldern.
  • USA och Nato brukar öva med sina legendariska B 52 bombplan på NEAT.  Nato och USA använde B 52 till att bomba Irak i ruiner.
  • Den svenska drönaren Örnen har testats på NEAT. Örnen har sedan använts i kriget i Afghanistan.  Är Afghanistan ett hot mot Sverige? Det handlar nog mer om att USA och Nato har bjudit in Sverige att kompiskriga i Afghanistan.
raytheon_vidsel test range_NEAT_ north european aerospace test range_nato_militär övningar_
Företaget Raytheon och deras kända Tomahawk-missil har testats på NEAT. Tomahawkens meriter är imponerande, den sägs ha bringat demokrati till många länder i Mellanöstern.

AUTENTISKA KULISSBYAR

Folk har olovligen tagit sig in på NEAT:s övningsområden i Norra Sverige. Där har de hittat uppbyggda byar som liknar de i Irak och Afghanistan. Man såg kulisser av skolor, sjukhus osv.  Området hade rörande föremål som går via järnväg. Amerikanska flygvapnet var nöjda med kulisserna eftersom ”förhållandena speglade den verksamhet som de amerikanska piloterna mötte i Afghanistan”.

 Svenska staten drar in cirka 200 miljoner kronor per år på  uthyrnings-verksamheten och Peter Hultqvist är givetvis en stor fan av NEAT. På Esrange Space Center så hjälper Sverige USA och Nato att ladda ned data från satelliter. Sverige är således högst involverade i USA:s spionverksamheter.

Videon nedan: USA och Nato använde Tomahawk- och Storm Shadow missiler när de implementerade demokrati i Irak. Se videon och njut – ju mer Sverige involverar sig i Nato, desto större chans att kriget kommer till Sverige. 

KRIGSNATIONEN SVERIGE

Visst är det fascinerande att Sverige har gått från ett land som har varit stark förespråkare av internationell fred till ett land som nu främjar krigsindustrier.
Jag har inget emot att vi bygger upp det svenska försvaret men jag har något emot att Sverige låter vapentillverkare testa sina senaste förstörelsevapen på svensk mark. Detta är att uppmuntra till krig.  Sverige bör heller inte stödja en sådan kontroversiell organisation som Nato. Nato har lämnat en imponerande mängd lik i sitt kölvatten och det enda som närvaron av Natotrupper innebär är mer oro, mer krig.

Referenser

http://www.proletaren.se/inrikes-ovrigt/nato-testar-sina-vapen-pa-svensk-mark

 http://ofog.org/verksamhet-pa-neat

FotoBy Map_of_Sweden_(polar_stereographic).svg: Koyosderivative work: Berg2 (Map_of_Sweden_(polar_stereographic).svg) [Public domain], via Wikimedia Commons

2 Comments

  1. Ännu en onyanserad blogg som inte tar upp den ryska upprustningen. Vill man ha verklig fred behöver denna, samt ryssarnas egen retorik bemötas också.

    Sedan förstår jag inte hur Esrange kan räknas in i detta område! Att dessutom förbinda dem med två korridorer över två påstått folktomma områden är ett absurt retoriskt grepp som inte ens dåren Trump hade kommit på. De ”folktomma områdena” är dessutom rätt tätt bebodda med bland annat Kiruna…

Kommentera