ANN LINDE- SKRIV INTE UNDER CETA!

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

24/9-2016

 I oktober ska EU:s medlemsländer skriva under CETA-avtalet. För Sveriges del så blir det  Ann Linde som kommer att skriva under avtalet. Nu har hon chansen att vinna svenskarnas förtroende genom att inte ratificera CETA.

I oktober är det meningen att CETA ska skrivas under provisoriskt  av medlemsländerna. Nu har Ann Linde chansen att stoppa ett samhällsvådligt avtal genom att inte godkänna frihandelsavtalet.  Processen runt dessa s.k. frihandelsavtal har varit  ytterst odemokratiskt.  Har du eller jag fått veta något om innehållet under förhandlingarna? Nej, inte ett dugg och ändå så kommer dessa avtal att få ytterst stora konsekvenser om de ratificeras. Vad hade eliten tänkt sig? Att de ska bestämma sådana här saker över våra huvuden utan att vi får yttra oss? Detta är inte demokrati, detta är oligarki.

Processen för dessa s.k. frihandelsavtal måste börjas om och remissinstanser måste få säga sitt. Att göra något annat kommer att rasera förtroendet för regeringen och för EU. Kommunal själv är kritiska till avtalen.

Jag läste även på Kommunals hemsida att EU-parlamentarikern Christoffer Fjellner rasade över att CETA skulle bli ett s.k. ”blandat avtal” – vilket innebär att medlemsländerna måste godkänna avtalet istället bara för att implementera det rakt av. Christoffer Fjellners reaktion visar bara att han inte har Sveriges bästa i åtanke. Det verkar som om det bara är Vänsterpartiet som har stake att motsätta sig dessa avtal.

Nu har du chansen Ann att återvinna svenskarnas förtroende.

SKRIV INTE UNDER CETA!

Referenser

Kommunal: stoppa TTIP och CETA

Kommentera