START PÅ CTP

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

29/10 – 2015
Nu har jag börjat på CTP som är en del av den Scientologikurs jag gör. CTP står för Clay Table Processing eller på svenska lerbordsprocessing. Lerbord är helt enkelt ett bord som man kan använda lera på och processing är ett annat ord för auditering som i sig betyder Scientologiterapi/vägledning. 

CTP är alltså auditering där man framställer vissa saker i sitt liv med hjälp av vanlig lera.

Det går framåt på kursen men nu måste jag bara se till att jag får en twin. Twin betyder tvilling men på scientologiska så betyder det en samarbetspartner. Dvs en person som man gör kursen tillsammans med. Man kan nämligen inte göra kursen på egen hand eftersom det är mycket övningar som ska göras.

Ha de bra

 

START OF CTP

Now I have started on the CTP, which is part of the Scientology course I do. CTP stands for Clay Table Processing or Swedish lerbordsprocessing. Lerbord is simply a table that you can use clay and processing is another word for auditing which in itself does Scientology therapy / guidance. CTP is thus auditing which produces certain things in his life with the help of ordinary clay.

It is moving forward on the course, but now I just make sure I get a twin. Twin means twin but in Scientology, it means that a partner. Ie a person to do the course with. you can not do the course on your own because there are a lot of exercises to be done.

Have a good day

Kommentera