SOCIALSTYRELSEN FÖRESPRÅKAR ECT TILL UNGDOMAR

8/2-2017

Just nu cirkulerar en remiss från Socialstyrelsen. Där förespråkar Socialstyrelsen ECT (Electro Convulsive Treatment, elbehandling, elchocker) som prioriterande åtgärd mot ångest och depression. I remissen rekommenderar  Socialstyrelsen även ECT till ungdomar som lider av ångest och depression. Socialstyrelsen vill även prioritera psykofarmaka till deprimerade ungdomar. Psykoterapin vill man dra ned på.

 

ATT LITA PÅ EN PSYKIATER
Det som är tragiskt är att människor litar på psykiatern. De tror att han är expert på sinnets område. Men de är han inte, Psykiatriker och sjukhuspersonal ”försäkrar” om att ECT är den effektivaste metoden mot depression. De säger att metoden är beprövad och stabil samt med endast några mindre bieffekter såsom försämrat närminne. Snacka om att de gör patienten en björntjänst. Elbehandlingen är nämligen den snabbaste metoden om man är ute efter att fungera dåligt mentalt. Och ju mer ”behandling” man får, desto värre blir det oftast. Psykiater hänvisar till ”studier” som påvisar elchockernas beträfflighet. Men hur pålitliga är dessa studier? Att vetenskap kan korrumperas är ingen nyhet. Det är bara att läsa om Karolinska Sjukhuset som säger sig ha ”vetenskapliga bevis” för att de patienter som kör omkring påtända av ADHD-amfatemin blir bättre bilförare. Ja kanske de blir bättre bilförare men de är även påtända bilförare.

ATT STARTA OM HJÄRNAN
Ibland hör man argumentet att elbehandling ”startar om hjärnan”. Fråga psykiatern om han vill starta om sin egen hjärna. Svaret du kommer att få är att ”det är inte är han som är sjuk och i behov av hjälp, utan du” och därmed är diskussionen avslutad. Men faktum är att t.o.m. en psykiater inte är förtjänt av att få ECT. När patienten klagar på att denne får svåra biverkningar av behandlingen så skyller psykiatern på patientens sjukdom. Psykiatriker har t.o.m. hävdat att allvarlig obehandlad depression kan leda till sjukdomar såsom demens eller alzheimers sjukdom. Svammel.

Att Socialstyrelsen nu förespråkar ECT till Sveriges ungdomar är sannerligen inga goda nyheter. Den som sätter sin tilltro till Socialstyrelsen kommer att bli blåst.
Ibland undrar jag hur länge det ska dröja innan våra kära myndigheter inser att den behandling som psykiatrin representerar endast gör saken värre. Det ser vi inte minst på sjukskrivningarna för psykiska diagnoser som bara ökar och ökar, även fast de får medicin och behandling.

 
I nedanstående video kan du lyssna på patienter som har fått ECT.

 

Referenser

Peter Larsson ECT

Aftonbladet ECT till ungdomar

 

   

 

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte.