SOCIALDEMOKRATERNA SKÄNKER BORT SVERIGES SUVERÄNITET

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Mars 2017
Socialdemokrater i full färd att skänka bort Sverige till Bryssel.

Moderaten Gunnar Hökmark skriver i DN debatt att Stefan Löfven har inbjudit cheferna för EU:s medlemsländer till ett toppmöte i Göteborg i november 2017. Hökmark menar att Stefan Löfven kommer att pusha för ett socialt protokoll  inom EU. Hökmark menar att detta sociala protokoll handlar om att överföra mer makt till EU från medlemsländerna.

Detta sociala protokoll ska enligt Hökmark handla om att Socialdemokraterna vill att det ska finnas en gemensam lagstiftning inom EU för saker såsom regler för arbetsmarknad, regler för socialförsäkringar, familjepolitik, välfärdsreformer, föräldraledighet etc.

Stefan Löfven_socialt protokoll_toppmöte_EU_socialdemokraterna_göteborg_november 2017_
Är Sverige till salu?

SOCIALDEMOKRATERNA VILL HA EU-SKATT

Gunnar Hökmark radar också upp flera förslag som Socialdemokraterna har röstat för i EU-parlamentet som leder till maktövertagande av EU från medlemsländerna.

Socialdemokraterna har röstat för en EU-skatt. Socialdemokraterna har röstat för att EU ska reglera föräldraledighet, arbetsvillkor och anställningsformer. Socialdemokraterna har röstat för ”EU:s ungdomsstrategi” där man vill att EU ska bestämma arbetsmarknadsregleringar för ungdomar inom EU och att EU ska bestämma vad som ska finnas i svenska läroplaner. De har röstat för en ”social pelare” inom EU. Det innebär att EU ska bestämma om minimilöner, om arbetsförhållanden, om anställningsformer, om mammaledighet och pappaledighet, om semesterledighet, om system för en europeisk arbetslöshetsersättning och arbetstid.

 Moderaten Gunnar Hökmark menar att Socialdemokraterna i Sverige och i EU-parlamentet är de som mest pushar för att överföra medlemsländernas makt till EU i sociala frågor och arbetsmarknad. Gunnar Hökmark menar att Socialdemokraterna underminerar den svenska riksdagens suveränitet.

 

MIN KOMMENTAR OM SOCIALDEMOKRATERNA

 Vill vi att Europeiska Unionen ska bestämma regler i Sverige om minimilöner, om regler vad gäller arbetsförhållanden, om mamma- och pappaledighet, om anställningsformer och mycket mer? Jag vill inte det. Det låter som en mardröm. Personligen så tycker jag att det är deprimerande att läsa hur Socialdemokraterna gång efter annan arbetar på att skänka bort Sverige till EU. Lagar ändras för att anpassa sig efter EU:s direktiv.

 

Referens

Gunnar Hökmark om Socialdemokraterna

 

Foto
By Frankie Fouganthin (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

 

Kommentera