SOCIALDEMOKRATERNA NERE PÅ JUHOLTNIVÅ

DO YOU LIKE THE BLOG? PLEASE MAKE A DONATION.

20/10 – 2015
Socialdemokraterna fortsätter att tappa mark. Senaste undersökningen från Sifo visar att Socialdemokraterna hamnade på 24, 6 %, vilket är samma nivå som under Juholts tid då han var tvungen att avgå. Denna siffra är baserat på 2 000 gjorda intervjuer under oktober 2015.

24,6 % är den sämsta siffran Socialdemokraterna haft sedan 1967.

SVT klipp om S

MIN KOMMENTAR OM SOCIALDEMOKRATERNAS NEDGÅNG

Jag kan inte annat än att bli glad att det börjar knaka i fogarna för Stefan Löfven. Anledningen till Socialdemokraternas knak är givetvis asylkrisen. Jag har svårt att tro att en majoritet av svenska folket ville ha den situation som Sverige befinner sig i nu och folk kommer helt enkelt att lämna sossarna.

Man bör ju också ha i åtanke att om Socialdemokraterna och Miljöpartiet medvetet kunde sätta Sverige i en krissituation, vad kommer de då inte att göra i framtiden? Svaret är givetvis att vi kommer att få ser mer galna lösningar från Socialdemokraterna och Miljöpartiet och därför är det enda rätta att dessa två partier fråntas sin makt.

Ska jag vara helt ärlig så tror jag att innan detta är över så kommer Stefan Löfvens Socialdemokrater att nå all time low. Dvs. Stefan Löfven kommer att ta Socialdemokraterna till deras lägsta siffra någonsin.

Jag kommer givetvis  att stå bredvid och skratta. 🙂

 

Svensa Dagbladet: Socialdemokraternas dåliga siffror

 

The Social Democrats continue to lose ground. Latest survey from Sifo shows that Social Democrats got 24, 6, which is the same level as in Juholts time when he had to retire. This figure is based on 2000 interviews made during October 2015.

24.6% is the worst figure since the Social Democrats had in 1967.

MY COMMENT ON Social Democrats DECLINE

I can not but be glad that it begins to creak Stefan Löfven. The reason for the Social Democrats creaking is obviously asylum crisis. I find it hard to believe that a majority of the Swedish people wanted the situation that Sweden is in now and people will simply leave the Social Democrats.

One should of course also keep in mind that if the Social Democrats and the Green Party could consciously put Sweden in a crisis situation, what will they not do in the future? The answer is of course that we will have to look more crazy solutions from the Social Democrats and the Green Party, and therefore it is only right that these two parties be deprived of their power.

I’ll be honest, I think that before this is over, Stefan Löfvens Social Democrats to reach all time low. Ie Stefan Löfven will take Social Democrats to their lowest figure ever.

I will of course stand by and laugh.

Kommentera