REGERINGEN HÖJER PENSIONSÅLDERN

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

28/10 – 2015
Annika Strandhäll Socialdemokraterna meddelar att pensionsåldern kommer att höjas. Annika Strandhälls ”ambition” är att pensionsåldern skall höjas denna mandatperiod. Annika Strandhäll skyller beslutet på att ”medellivslängden ökar”. Det är inte bara den rödgröna sörjan som anser att pensionsålderns skall höjas, den blåa geggan – moderaterna – instämmer i frågan.

 Socialdemokraterna vill höja från 61 till 62 år och rätten till anställning från 67 till 68 år.
Den blåa geggan vill höja lägsta åldern till 63 år och rätt till anställning till 69 år.

PENSIONERNA LÄGRE IDAG

Våra kära politiker har också sett till att pensionerna sjunker och den som går i pension idag har lägre pension än den som gick i pension för fem år sedan.

Annika Strandhäll säger att det behövs fler arbetade timmar för att upprätthålla välfärden.

Rösta gärna på Socialdemokraterna.

 

SOCIAL DEMOCRATS RAISING THE RETIREMENT AGE

Annika Strandhäll Social Democrats announced that the retirement age will be raised. Annika Strandhäls ”ambition” is that the retirement age should be raised this mandate. Annika Strandhäll blames the decision on ”life expectancy increases.” It’s not just the red-green sludge which believes that the pension age be increased, the blue glob – Moderate – agree on the issue.

 The Social Democrats want to raise from  61 to 62 years, and the right to employment from 67 to 68 years. The blue glob wants to raise the minimum age to 63 years and the right to employment to 69 years.

PENSIONS LOWER TODAY

Our dear politicians have also ensured that pensions are falling and those who retires today have lower pension than those who retired five years ago.

Annika Strandhäll saying it needed more hours worked to maintain welfare.

 

Kommentera