SOCIAL PELARE INOM EU – NEJ TACK

3 total views, 1 views today

April 2017

EU-kommissionen vill nu bygga ett socialt protokoll/social pelare för alla EU-länder. Dvs. gemensamma regler för arbetsmarknadsfrågor, sociala frågor och välfärd.  EU bygger vidare på sin superstat.

SUPERSTAT. EU-kommissionen vill införa ett socialt protokoll eller en social pelare (ett annat ord är 20-punktsprogrammet). Det skulle innebära att hela EU får gemensamma regler, dvs. en harmonisering. På Europaportalens hemsida så listar man upp vilka saker som skulle kunna bli gemensamma. Där nämns saker såsom: lika möjligheter och tillträde till arbetsmarknaden; utbildning och livslångt lärande; sysselsättningsfrämjande åtgärder för de arbetslösa; jämlikhet mellan könen; rättvisa arbetsvillkor; minimilöner; hälsa och arbetsmiljö;dialog mellan arbetsmarknadens parter; rätt för anställda att få information om arbetsplatsen och företaget; sociala rättigheter i samhället;  hälsovård och sjukförsäkring;  A-kassa och pensioner;  barnomsorg och äldrevård; rätten till bostad och samhällsservice.

toppmöte göteborg_2017_socialt protokoll_social pelare_EU_stefan löfven_svenska kollektivavtal_
Jean-Claude Juncker vill ha en social pelare

 

EN SOCIAL PELARE FÖR EU-LÄNDERNA

De säger att syftet är att ”få en bättre fungerande och rättvis arbetsmarknad och välfärdssystem”.  Om denna sociala pelare godkänns så är det meningen att nationella reformer ska implementera dessa system i medlemsländerna. Globalisten och rådgivaren åt EU-kommissionen Allan Larsson (socialdemokrat givetvis) sade nyligen:

– Det här syftar till att skapa en bättre balans mellan det finansiella Europa och det sociala Europa, något som gått förlorat under de senaste åren.

Allan Larsson menar att det finns hög arbetslöshet och ökad fattigdom med dålig vidareutbildning inom EU.

– Forskning från OECD, ILO, Världsbanken och IMF har kommit fram till att stora och växande inkomstklyftor är ett hinder för ekonomisk tillväxt och välstånd.

Allan Larsson från stöd från TCO, Svenskt Näringsliv, Saco, LO och från ledande socialdemokrater såsom t.ex.  Stefan Löfven och Marita Ulvskog. På Europaportalens hemsida kan man se vilka som röstade för och emot detta sociala protokoll.

 

TOPPMÖTE I GÖTEBORG 2017 GÄLLANDE SOCIAL PELARE

Den 17:e september 2017 så blir det EU-toppmöte i Göteborg. Temat för mötet är just EU:s sociala protokoll eller sociala pelare. Diskussionspunkter på toppmötet i Göteborg är:  

• Bättre fungerande arbetsmarknad
• Kvinnors sysselsättning
• Effektiva och hållbara sociala trygghetssystem
• Ett ökat engagemang från arbetsmarknadens parter

Samtalen kommer att föras i både öppna och slutna rum.

 

KRITIK MOT EU:S SOCIALA PROTOKOLL

Alla går dock inte på EU:s vackra ord om en social pelare. AKB (Anna, Kinberg- Batra): 

– Jag tycker inte vi ska bygga en sådan. EU är som ett hus som stått i sextio år och det har gått väldigt bra. Men när grunden skakar och det måste man säga att den gör just nu, inte minst när britterna lämnar, då tycker jag det är fel tillfälle att bygga nya våningar på huset. Fokus på kärnuppgifterna är viktigare.

EU-parlamentariker (Centerpartiet) Fredrick Federley:

Skulle detta  bli verklighet kommer lönepolitiken att regleras och underminera våra kollektiv-avtal. I längtan efter vår standard gör EU-parlamentet allt för att bryta grunden för vår svenska modell.

Gunnar Hökmark moderaterna

– Ett stort problem är att Sverige med regeringen Löfven nu agerar för att vara det land som kräver mest överföring av makt till EU när det gäller sociala frågor och arbetsmarknad. Det vore en för Europa och för EU förödande utveckling.:

I nedanstående video så säger David Coburn sitt ang. en social pelare inom EU. David Coburn tillhör EFDD-gruppen inom EU-parlamentet som är en EU-skeptisk grupp.

Surely if you got an economic mess you cannot possibly improve peoples social conditions. That is complete common sense. Otherwise it’s economic illiteracy. Could you expand or explain to me why, if you got a catastrophic economic situation, you can’t possibly help peoples social movement or improve their social lives. The best way to improve social rights is to have a booming economy. Everything else I think is nonsens. Could you please enlight me how to reverse gravity. I really like to know”.

I nedanstående video så ger David icke sin syn på EU. Han menar att slutresultatet blir en världsregering och diktatur.

SKA BRYSSEL BESTÄMMA ÖVER  SVENSKA REGLER?

 Vill du att Bryssel ska bestämma dina arbetsvillkor och löner? Vill du att EU ska bestämma din pension och dess regler, över svensk utbildning,  vår A-kassa, svensk bostadspolitik,  svenska kollektivavtal?

Gång efter annan så försöker EU-kommissionen  underminera medlemsländernas suveränitet och försöker införa gemensamma regler. Och det är just detta som är syftet: Bryssel vill ha total makt över medlemsländerna.  Tror du att vi medborgare kommer att få något att säga till om den dag Bryssel får full makt över Sverige? Knappast. Om du tycker att det är ett glapp mellan svenska politiker och oss medborgare, vad tror du resultatet kommer att bli när EU får full makt?

 

ALLA DESSA VACKRA ORD SOM INTE BETYDER NÅGONTING

Som vanligt så häver förespråkarna  ur sig alla dessa vackra ord och löften.  Vi får höra att EU:s sociala protokoll kommer att ”skapa tillväxt”, EU:s sociala pelare kommer att ”säkra grundläggande sociala rättigheter”, vi kommer att få en ”rättvis arbetsmarknad och välfärdssystem”,  EU:s sociala pelare kommer att ger ”trygga jobb”, EU kommer att respektera ”löntagarnas intressen” osv osv.  Men är det inte precis samma ord som alltid har använts när globalisterna vill implementera sina överstatliga ideer? När Sverige gick med i EU så var det samma retorik som användes. Allting skulle bli ”underbart” om Sverige gick med och allting skulle bli en katastrof om Sverige inte gick med i EU. Vad blev resultatet av ett svenskt medlemskap i EU? Jo Sverige är medlem i en europeisk byråkratisk koloss som arbetar hårt på att urholka medlemsländernas suveränitet. Vad händer den dag då Bryssel har full makt över Sverige?

 

SOCIALDEMOKRATERNA SKÄNKER BORT SVERIGE

Tyvärr visar det sig att Socialdemokraterna  – både här hemma och i Bryssel – så gott som alltid röstar för mer makt till Bryssel och mindre makt till Sverige.  Om Socialdemokraterna får hålla på som de vill så kan det innebära att det svenska riksdagsvalet 2018 blir det sista egentliga riksdagsvalet. Eftersom all makt över Sverige efter detta val kan tillhöra EU.

Stefan Löfven_socialt protokoll_toppmöte_EU_socialdemokraterna_göteborg_november 2017_

Stefan Löfven fortsätter att skänka bort Sverige till Bryssel. Nu blir det snart ett EU-toppmöte i Göteborg om en social pelare  inom EU. Ordet ”social pelarel” låter fint men handlar egentligen om att föra över mer makt till EU från Sverige.

Allan Larsson refererar till organ såsom OECD, ILO, Världsbanken och IMF. Men den som har läst på sin läxa vet att dessa organisationer är privata organisationer som är skapade av globalisterna själva. Det finns ingen statlig insyn i dessa organisationer. De styrs av Förenta Nationerna.  Deras syfte är att skapa en världsregering där dessa organisationer har den egentliga makten och där medlemsländerna är marionetter.

På Europaportalens sida så står det att svenskar är bland de mest positiva till medlemskap i EU. Jag ber om ursäkt men jag köper inte det. Fake polls.

Kommer EU någonsin att lyssna på folket eller kommer EU att fortsätta att söka total makt? EU kommer aldrig att lyssna på folket. EU var designat att vara överstatligt och så kommer det att förbli. Det enda vettiga som Sverige kan göra – om man nu är rädd om Sveriges självständighet – är att lämna det överstatliga skeppet EU.

Swexit – ja tack!

Referenser

 Europaportalen: Anna Kinberg-Batra om ett socialt protokoll

 

Foto

By Zinneke (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Share

Kommentera