Skippa psykologi och psykiatri i svenska skolan

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

psykologi psykiatri svenska skolan

 

adhd diagnos skolan


PSYKOFARMAKA OCH VÅLD I SKOLORNA
Spanar man in laboratoriet (amerikanska skolväsendet) så framgår det att många av de våldsdåd som utförts av barn och ungdomar har psykofarmaka inblandat. Majoriteten av ungdomarna som gjorde våldshandlingarna använde psykiatriska mediciner. Ungarna går på psykdroger och blir indoktrinerade av psykologiska kurser. Inte så konstigt att det smäller ibland. Det är bara en tidsfråga innan det börjar skjutas på svenska skolor eftersom massdiagnostiseringen i Sverige är ett faktum.

TEEN SCREEN LADES NED
Screening = undersökning. Jag blev både glad och förvånad när jag hörde att projektet Teen screen lades ned i USA. Teen screen var ett gigantiskt psykiatriskt diagnostiseringsprojekt som pågick i USA:s skolor. Man kunde nästan prata om diagnos på löpande band. Ungdomarna blev lockade att göra psykologiska tester genom att få biobiljetter och pizzor o dyl i kompensation. Ofta fick inte ens föräldrarna veta att deras barn/ungdom gjorde ett psykistriskt test i skolan. Ungen kom hem med en diagnos helt enkelt. Till slut blev protesterna från föräldrarna så stora och kanske var det detta som satte stopp för Teen screen.

”ATT FÅ EN DIAGNOS SÅ TIDIGT SOM MÖJLIGT”
Att få en diagnos så tidigt som möjligt”. ” Att upptäcka barnen i tid”.  Jag personligen har egentligen inget emot diagnoser men jag har något emot psykiatriska/psykologiska diagnoser eftersom de tillhörande ”behandlingarna” är därefter. Vi kommer inte att få ett friskare samhälle genom att proppa våra barn och ungdomar fulla med piller. Risken är stor att det blir precis tvärtom. Senast såg jag Camilla Henemark från Army of Lovers som pratade på kunskapskanalen om just att få en diagnos så tidigt som möjligt. Camilla Henemark har diagnosen ADHD och blir behandlad för den sjukdomen.

DIAGNOSTISERINGEN OCH FRAMTIDEN FÖR DEN SVENSKA SKOLAN
Eftersom både psykiatriker/psykologer och media pratar så varmt om diagnostisering av barn och ungdomar så kommer framtiden med stor sannolikhet att bli väldigt diagnostiserad. Jag har läst att svenska skolor får mer ekonomiska resurser om ungen har en psykiatrisk diagnos. Det indikerar ju hur den framtida svenska skolan kommer att se ut.  ADHD, Aspergers syndrom m.m går under benämningen NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

diagnos adhd tidigt som möjligt
Att söka efter psykisk sjukdom

ATT SÖKA EFTER PSYKISK SJUKDOM
”Alla kan vi drabbas av motgångar ibland”,  ”Ibland kan man behöva professionell hjälp”, ”Vi är alla sårbara för livets påfrestningar”, ” Du kan få stöd och behandling i tider av kris” osv. I grund och botten så kommer dessa formuleringar från läkemedelsindustrin och de förs vidare av psykiatriker, kuratorer, skolsköterskor , psykologer, pediatriker (barnläkare).  Självklart drabbas vi av kriser och motgångar men är det verkligen en psykiater/psykolog som ger den bästa hjälpen? Knappast. Det ligger i deras arbete att folk ska vara ”sjuka”, ”vara i kris” etc annars får de ingen lön. Tillsammans med läkemedelsindustrin så jobbar de hårt för ett sjukare samhälle.  

Kommentera