SKIPPA FLYGSKATTEN

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

6/12-2016

Den rödgröna regeringen vill beskatta flygresor inom Sverige i syfte att minska utsläppen av växthusgaser. Men  hela klimatdebatten  baseras på falska grunder.

 Regeringen  vill  beskatta våra flygresor. Detta eftersom flygplan släpper ut växthusgaser och bidrar till den s.k. växthuseffekten. Nyligen har det varit klimatmöten i Paris och i Marrakech där avtal har skrivits under. När det gäller flygskatt så skriver  svenska regeringen följande  på sin hemsida och i sina pdf-filer:

”Syftet med flygskatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska för att bidra till att nå miljökvalitetsmålet – begränsad klimatpåverkan. Cirka 40 % av resenärerna kan förväntas flytta över till andra trafikslag, främst biltrafik, i de fall avståndet möjliggör detta. Skatten förväntas leda till begränsade men positiva efffekter för klimatet gneom minskade utsläpp av koldioxid och en minskning av övrig klimatpåverkan från flyget.”

 

DEN DOLDA MILJÖAGENDAN

Mycket talar faktiskt för att debatten om koldioxid och att växthusgaser är orsaken till klimatförändringar är falska eller starkt överdrivna. Och att det faktiskt är solens aktiviteter som är orsaken till klimatförändringarna. Jag hittade en video på Youtube skriven av ”Healthranger7” som jag tycker förklarar hela klimatdebatten på ett bra sätt.

” Den globala uppvärmningen och påståendet om koldioxidutsläppen är en bluff som pushas av internationella bankirer som vill etablera en världsregering i form av begränsningar i koldioxidutsläpp och skatt på kol. Det finns inget vetenskapligt bevis att klimatförändringarna skapas av koldioxidutsläpp. Den huvudsakliga källan till klimatförändringarna är solen. Jorden har faktiskt svalnat sedan 1998. Solen var betydligt varmare för 1000 år sedan och på den tiden hade vi som bekant inte bilar, flygplan eller fabriker som släppte ut koldioxid.”

”Hela iden om global uppvärmning har blivit en politisk trend som backas upp av main stream media. Den vetenskapsman som avviker från konsensus får sina forskningsanlag indragna. Den kommande kolskatten är ett bedrägeri eftersom koldioxid är en ofarlig och välgörande gas. Koldioxid är bra för plantor och träd. De tar in kolen i sig för att växa och avger syre i atmosfären så vi kan andas. Om du dubblar mängden koldioxid så kommer plantor och träd att växa dubbelt så snabbt.”

”Köpenhamns klimatkonferens 2009 misslyckades med att skapa ett bindande klimatavtal. Men bankeliten kommer att försöka igen att skapa ett avtal. Ett bindande klimatavtal kommer att höja våra skatter och förstöra ekonomier i många länder genom handelsavtal”.

Video nedan: en dokumentär om den falska miljöagendan.

 

Referenser

Lars Bern om miljöbluffen

Kommentera