SKA MAN TA ANTIDEPPRESSIVA VID GRAVIDIDET OCH FÖRLOSSNINGSDEPRESSION?

27/10-2016
Ska man ta antideppressiv medicin vid graviditet och vid förlossningsdepression?

VETENSKAP OCH GODTYCKLIGHET.  Jag läste i blaskan Metro för ett tag sedan att psykfolket (psykologer, psykiatriker och allmänläkare) var i farten igen och rekommenderade kvinnor att ta antideppressiva under graviditet eller vid förlossningsdepression. Någon månad efter en förlossning så får den nyblivna mamman knalla till hospitalet där hon får fylla i ett hälsoformulär. Syftet med hälsoformuläret är att ”fånga upp” den eventuellt deprimerade mamman (det är många som ska ”fångas upp” nu för tiden. Är det inte nyblivna mödrar så är det småungar i skolan eller på dagis.)

ANTIDEPPRESSIVA KAN PÅVERKA FOSTRET

I Metro så är psykologen Eva Lyberg ”bekymrad” över att det inte finns en hälsocheck som görs under själva graviditeten eftersom ”studier visar att många av dem som får förlossningsdepression har mått dåligt redan under graviditeten”. (ja en graviditet är krävande – man behöver inte vara psykolog för att fatta det).  Eva Lyberg säger också ”Det är viktigt att barnmorskorna vet vart de ska skicka kvinnorna. Annars har det tyvärr visat sig att de – kvinnorna- är mindre benägna att fråga om depressioner”.(Barnmorskorna skulle kunna göra som läkarna – gå en helgkurs på ett flott hotell som betalas av läkemedelsbolagen ).

Hon säger vidare ” Många kvinnor vill inte ta antideppressiva under graviditeten för att det skulle kunna påverka barnet. Men samtidigt blir barnet också påverkat om mamman mår så dåligt att hon inte kan knyta an till det. Anknytningsprocessen börjar redan under graviditeten. Man bör tänka igenom det ordentligt innan man avfärdar medicinering”. (Ja det stämmer Eva Lyberg – anknytningsprocessen till psykiatriska mediciner börjar redan under graviditeten).

EFFEXORBABY

Det finns t.o.m. ett uttryck som heter Effexor-baby. Vilket syftar på att medicinen effexor skadar barnet eller t.o.m dödar barnet om moderna tar effexor under graviditeten. Kan man lita på doktorn när han säger att antideppressiva eller annan psykmedcinin är ofarlig under graviditeten? Självklart inte. Han baserar sina beslut på vinklade studier eller så bryr han sig helt enkelt inte. I nedanstående video så samtalar några mammor om antideppressiva under graviditet. Självklart så hade läkaren sagt att det var ofarligt att ta antidepressiva under graviditeten. Detta visade sig vara ödesbringande.

Referenser

KMR: antidepressiva under graviditet kan skapa autism

 

 

 

 

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte.