SD: ÅTERINFÖR TJÄNSTEMANNAANSVARET

136 total views, 0 views today

28/10 – 2015
ANSVAR. Sverigedemokraterna vill återinföra tjänstemannaansvaret. Det är riksdagsledamöterna Markus Wiechel och Paula Bieber som har lämnat in en motion till riksdagen om att tjänstemannaansvaret bör införas. Tjänstemannaansvaret avskaffades 1974.

Tjänstemannaansvaret innebär att en tjänsteman kan få böter eller fängelse enligt samma lagar som gäller för privatpersoner. Så är det tyvärr inte i nuläget.

SD skriver att politiker väljer egna partivänner för att granska sig själva i revisionen och det tycker SD bör ifrågasättas. Sverigedemokraterna menar att det inte finns någon som ansvarar för offentliga utgifter.

Tjänstemannaansvaret avskaffades 1974. Fram till 1974 så kunde försummelser i tjänsten leda til bestraffning av olika slag. Men nu är det lättare för en tjänsteman att komma undan.

OM ATT ÅTERINFÖRA TJÄNSTEMANNAANSVARET

Jag tycker det verkar som en bra ide att återinföra tjänstemannaansvaret. Personligen tänker jag mest på Försäkringskassan där tjänstemän leker gud och kommer undan med det.

Jag tänker givetvis också på Socialdemokraternas asylpolitik. Sossarna har kört Sverige i botten med sin ansvarslösa asylpolitik och jag tycker att någon borde få stå till svars för det.

Här kan du skriva under för att återinföra tjänstemannaansvaret.

Kampanj: återinför tjänstemannaansvaret enligt finsk modell

 

SD: PUT BACK OFFICER RESPONSIBILITY

The Sweden Democrats want to reinstate the officials responsible. It is the SD:s Markus Wiechel and Paula Bieber who has submitted a motion to parliament that officials responsible should be introduced. It  was abolished in 1974.

officials responsibility means that an officer can get fines or imprisonment under the same laws that apply to individuals. So unfortunately it is not this time.

SD writes that politicians choose their own party colleagues to put itself in the audit and that  should be questioned. Sweden Democrats believe that someone should be  responsible for public spending.

officials  Responsibility abolished in 1974. Until 1974 they could neglect the service lead til the punishment of various kinds. But now it is easier for an officer to get away.

REINTRODUCE OFFICER RESPONSIBILITY

It seems like a good idea to reinstate the officials responsible. Personally, I think most of the insurance agency where officials are playing God and get away with it.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte.