SATSNING MOT PSYKISK OHÄLSA BLAND UNGA

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

December 2017

Regeringen satsar miljoner för att motarbeta psykisk ohälsa bland barn, unga och nyanlända. Kommer åtgärderna att göra nytta eller skada?

Jag läste i Dagens Nyheter att Godhetsministern Annika Strandhäll tillsammans med SKL ska satsa 500 miljoner kronor på att motverka psykisk ohälsa bland unga och nyanlända.  Enligt rapporter så är det mer och mer barn/unga/nyanlända som lider av psykisk ohälsa. Projektet går även ut på att öka möjligheterna att få psykiatrisk hjälp i ett tidigt skede. Projektet ger pengar till landsting, regioner och till ungdoms-mottagningarna i landet.

Annika Strandhäll:

– Det är strategiskt att satsa på vård för barn och unga i dessa problem. Vi ser att de som får psykiskt ohälsa i unga år ofta får det senare i livet.

Socialstyrelsen skrev en alarmerande rapport för inte så länge sedan där de säger att 190 000 barn och unga lider av psykiskt illamående. Socialstyrelsen menar att i åldersgruppen 10-17 år så har den psykiska ohälsan dubblerats. Köerna till BUP (Barn och Ungdomspsykiatrin) är långa.

Artikeln konstaterar även att den psykiska ohälsan bland barn och unga blir allt vanligare men ingen vet riktigt varför (stort mysterium).

Video nedan från CCHR: childhood is not a mental disorder.

ATT UPPTÄCKA DEN PSYKISKA OHÄLSAN I TID

Jag läser även en debattartikel på DN debatt där ett antal ”experter”nämner liknande saker såsom Strandhäll. De självutnämnda experterna menar att mängden barn och unga som lider av psykisk ohälsa har dubblerat på tio års tid. Expertgruppen kräver nu en förändring. Det som expertgruppen propagerar för i artikeln är ”att upptäcka den psykiska ohälsan i tid samt ett snabbt och effektivt omhändertagande (?) och tillgänglighet till behandling”.

Gruppen rekommenderar psykologiska terapier såsom KBT, IPT, PPB och PDT. De rekommenderar även psykiatriska läkemedel, fysisk aktivitet, goda rutiner för mat och sömn, hjälp till självhjälp. Socialstyrelsen vill även att ECT (elchocker, elbehandling) ska användas mot unga efter att de nått puberteten, men endast i allvarliga fall, typ vid psykotisk natur. Man har skrivit nya riktlinjer för vården och haft dessa ute på remiss. Man vill söka efter tecken på psykisk ohälsa redan på skolan på elevhälsan men även på ungdomsmottagningen och vårdcentralen.

PSYKISK OHÄLSA – EN LUKRATIV AFFÄRSIDE

Varför har den psykiska ohälsan bland barn och unga ökat så kraftigt i Sverige? Den främsta orsaken beror givetvis på att intressegrupper tjänar pengar på den psykiska ohälsan och skulle bli arbetslösa om den psykiska ohälsan minskade.  Här har vi t.ex. grupper såsom psykiatriker, psykologer, kuratorer, läkemedelsbolag, myndigheter såsom Läkemedelsverket och  Socialstyrelsen.

Vi har även  stödgrupper/stödföreningar såsom Attention, Underbara ADHD  och liknande  grupper som talar varmt om psykiatriska funktionsnedsättningar och således dras ännu mer barn och ungdomar in i diagnosfällan.  Många av dessa stödföreningar blir även sponsrade av läkemedelsbolag som i sin tur tjänar storkovan på diagnostiserade barn.

Psykisk ohälsa är en mycket lukrativ affärside.

Man pushar även att man ska hitta barnen så tidigt som möjligt. Om man inte hittar barnen så tidigt som möjligt, ja då kommer hela samhället att lida säger de. Vad man gör nu och kommer att göra ännu mer är att söka efter symptom av psykisk ohälsa hos barnen på skolorna. Kuratorer och lärare får utbildning gällande ”psykiatriska funktionsnedsättningar”. Den unge som avviker från mängden blir skickad till skolans elevhälsa som i sin tur kommer hjälpa föräldrarna att ge ungen en psykiatrisk diagnos. Ungarna får göra tester på skolorna angående psykisk ohälsa. Jag har själv läst några av frågorna och det är precis hur enkelt som helst för en unge  att få ett resultat som visar att man kan ha en psykisk störning. Detta innebär att diagnostiseringarna för psykiatriska funktionsnedsättningar kommer fortsätta att öka i Sverige. De som pushar för psykiatriska diagnoser och tillhörande medicinering brukar även upprepa mantrat ”ADHD har man hela livet”. Således skaffar man livslånga kunder till läkemedelsindustrin, det är inte meningen att man ska bli frisk.

Jag har även läst att köerna till BUP är väldigt långa. Tydligen är det så att föräldrar är väldigt måna om att deras unge ska få en psykiatrisk diagnos. Kanske en psykiatrisk diagnos gör att ungen får mer hjälp i skolan?

MEDELTIDA BEHANDLINGSMETODER

När det gäller själva behandlingsmetoderna så kanske det är så att de psykologiska terapierna är de minst skadliga av ovanstående förslag. Jag tror dock att det finns bättre alternativa metoder för att hantera sina problem än att använda psykologi.   Som vanligt så rekommenderas även läkemedel. Dvs. psykofarmaka (mental medicin). Psykiatrin och dess lakejer har lyckats tuta i hela samhället att medicineringen av barn och unga av sinnesförändrande mediciner/droger baseras på ”evidensbaserad vetenskap” eller grundar sig på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Men om det är evidensbaserat att ge ungar amfetamin så kan vilken galenskap som helst klassas som evidens. Det finns inget evidensbaserat av att droga ned barn och ungdomar. Psykiatrisk medicin är droger med den enda skillnaden att de är legala. På något decennium så har psykiatrin och dess lakejer sett till att  normalisera neddrogning av barn och ungdomar. Imponerande.

ELCHOCKER TILL UNGDOMAR

Den s.k. ”expertgruppen” vill nu även göra det lättare att gå elbehandling (elchocker, ECT) till ungdomar som har passerat puberteten. Är det något förslag som är brutalast av dem alla så är det just ECT till barn/unga. ECT är en väldigt bra metod om du vill förstöra en persons intellekt. Det finns otaliga historier om den skadliga effekten av elbehandlingar. Det är bara att söka på webben. Ändå elchockas det hej vilt i Sverige idag fortfarande. Och nu vill psykiatrin rikta in sina elchocker på barn/unga. Brutalt!

Det är ganska fascinerande att ECT fortfarande är tillåtet. Jag är med i grupper på Facebook där folk berättar om sin ECT.  Patienten får höra att ECT är en ”snabb och effektiv metod mot depression” och att ”minnesstörningarna är kortvariga” osv. Den psykiatern ljuger dig rakt i ansiktet. Fråga psykiatern om han själv vill bli elchockad och du kommer att få 1 000 anledningar till varför ECT  inte gäller just honom. Lobotomin har blivit förbjuden i många länder eftersom den var så skadlig. Jag hoppas ECT går samma väg. Psykiatrin kommer dock att hitta ”nya vetenskapliga metoder” som är lika destruktiva.

Video från CCHR om ECT, lobotomi och andra mirakelkurer från psykiatrin.

PSYKISK OHÄLSA BLAND NYANLÄNDA

Eftersom väldigt få av de nyanlända har egna inkomster så antar jag att de får psykologisk hjälp gratis eller för en spottstyver. Jag antar även att de nyanlända prioriteras före svenskar i vården. Sjukvården har blivit överbelastad i Sverige tack vare Stefan Löfvens massinvandringsexperiment. Den röda välfärdsmattan har rullats ut till nyanlända och flyktingar medans svenskarna själva hamnar i skymundan. Jag har läst att det är liknande situationer i många andra europeiska länder. Vi tackar globalismen för detta.

Kanske Pink floyds video ‘Another brick in the wall’ är passande eftersom där formas ungdomarna till enhetlighet i skolan. Den unge som avviker blir genast bestraffad.

Referenser

Protestlista mot ECT till barn och unga:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq2OBvp4Vhg7K54bmjC6bbTK_oXmlgGrQlWskvMCGSMmdwtw/viewform

https://www.dn.se/debatt/unga-med-psykisk-ohalsa-maste-fa-hjalp-snabbare/

https://www.dn.se/nyheter/sverige/over-500-miljoner-satsas-for-att-minska-psykisk-ohalsa/?forceScript=1&variantType=large

Kommentera