Sade upp mig från städjobbet

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Då har man sagt upp sig från städjobbet.  Städning är ett fysiskt krävande arbete. Jag vet inte hur många gångar jag har burit på hinkar fyllda med vatten upp till femte våningen eller så, när  bostadsrättsföreningen inte har en hiss. Jag kan inte påstå att jag saknar det.

Städning innebär även att man måste göra många moment och man jobbar givetvis mycket med kroppen. Jag har mestadels städat på kontor och trappor hos bostadsrättsföreningar.

Att starta eget inom städ innebär att man kan tjäna en hacka men jag har svårt att tro att jag kommer att sparka igång en egen verksamhet.

Jag har jobbat på samma firma i 13 år. Det var ett företag utan kollektivavtal och det är ingen fördel har jag märkt. Jag tror inte jag kommer att sakna städandet.

Nu har jag börjat ett nytt jobb i en ny bransch och det verkar helt ok.

 

Then they have resigned from the cleaning job. Housekeeping is a physically demanding job. I do not know how many times I have been carrying buckets filled with water up to the fifth floor or so, when the condominium association does not have an elevator. I can not say that I miss it.

Cleaning also means that one must do many steps and you work naturally very body. I have mostly cleaned in offices and staircases of housing associations.

To start your own commercial cleaning means that you can make a killing, but I find it hard to believe that I am going to kick off your own business.

I have worked at the same company for 13 years. It was a company without a collective agreement and there is no advantage I’ve noticed. I do not think I will miss the cleaning process.

Now I have started a new job in a new industry and it seems ok.

 

 

Kommentera