RMV OM NYANLÄNDA OCH DERAS ÅLDER

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Juli 2017

Enligt Rättsmedicinalverket så är många av de nyanlända äldre än vad de påstår.

Läs mer på:

https://www.rmv.se/aktuellt/det-visar-tre-manader-av-medicinska-aldersbedomningar/

Kommentera