RESTRIKTIONER I PSYKIATRISK MEDICIN TILL FOSTERBARN I LOS ANGELES

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

31/10 – 2015
Guvernören Jerry Brown i Los Angelse skrev nyligen under en lag som går ut på att minska medicinerandet av psykiatriska läkemedel till fosterbarn.

Myndigheterna i Los Angeles kommer att utbilda vårdgivare och  domstolstjänstemän i farorna med psykofarmaka och staden kommer också att utföra bevakning på institutioner som övermedicinerar psykofarmaka.

Övermedicineringen av fosterbarn i Los Angeles är ett faktum. Ungefär 25 % av alla fosterbarn har psykiatrisk diagnos med tillhörande psykiatriskt läkemedel. Ofta har dessa fosterbarn fått antipsykotiska läkemedel helt godtycklig, läkemedel som har starka bieffekter.

Mercury News: restriktioner i psykiatriska läkemedel till fosterbarn

 

RESTRICTIONS IN PSYCHIATRIC MEDICINE TO FOSTER IN LOS ANGELES

 Governor Jerry Brown in Los Angeles recently signed a law that aims to reduce medication of psychiatric drugs to foster children. Authorities in Los Angeles will educate health care providers and court officials in the dangers of psychotropic drugs, and the city will also conduct monitoring of institutions that overmedicates psychotropic drugs.

Overmedication of foster children in Los Angeles is a fact. Approximately 25% of all foster children have a psychiatric diagnosis with associated psychiatric drugs. Often these foster children received antipsychotic drugs completely arbitrary, drugs have strong side effects.

Kommentera