REGERINGEN VILL CENSURERA HEMSIDOR

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

REGERINGEN VILL CENSURERA HEMSIDOR

Svenska staten vill censurera  spelsajter som inte är godkända av just staten. Vad blir nästa steg? Att censurera sajter som är misshagliga ur statens synpunkt?

2/2 2016
BÖRJAN PÅ SLUTET. Svenska staten förbereder ett förslag på licenser för utländska online spelbolag. De spelbolag som inte möter kraven från svenska staten ska utsättas för IP-filtrering – vilket innebär att en svensk  spelare inte kommer fram till sajten. Censur av Internetsajter med andra ord. Anledningen till spelutredningen är att svenska spelare spelar på utländska sajter och att staten således inte kan  beskatta spelbolagen (såsom de gör med oss arma svenskar 🙂 I Sverige idag förekommer inte någon censur av Internet. Men den s.k. IP-filtreringen förekommer t.ex. i diktaturer såsom Kina och Turkiet.

 

”MAN SKA INTE STÄNGA SAJTER SOM ÄR MISSHAGLIGA”

Lotteriinspektionens generaldirektör Håkan Hallstedt har blivit ansvarig för regeringens projekt, den s.k. spelutredningen. Håkan Hallstedt har bl.a. skrivit ett brev till Jon Karlung som är vd på Internetoperatören Bahnhof. Håkan Hallstedt frågar efter Bahnhofs synpunkt vad gäller IP-filtrering. Förslag om IP-filtrering faller inte i god jord hos Jon Karlung.   Jon Karlung som är vd på Bahnhof säger:

”Det här bryter en viktig principiell gräns som kommer att få effekter på en rad områden. Vi tar inte ställning varken för eller emot spelande. Däremot vill vi kraftigt varna för åtgärden att stänga delar av internet som myndigheter anses vara misshagliga. Att strypa Internet och den fria kommunikationen  är naturligtvis fel väg att gå”.

”Går förslaget igenom  kommer dessutom en rad nya önskemål  om nya ”oönskade” företeelser som ska censureras bort från medborgarna.  Vi vill väcka opinion offentligt nu, precis som vi gjorde 2008 när vi faktiskt lyckades stoppa förslaget. Men tyvärr verkar staten ha som taktik att försöka igen och igen tills olika typer av övervakning och filtrering drivs igenom”.

 

håkan hallstedt_lotteriinspektionen_reglering av spelmarknaden_IP-filtrering_censur internet
Håkan Hallstedt leder regeringens projekt om IP-filtrering av hemsidor.

 

SPELREGLERINGEN  DIREKTIV 2015:95

 Ett förslag ang. spelmarknaden ska redovisas  31 mars 2017. Jag läste igenom speldirektivet och här är några axplock.

”Syftet med regleringen  är att skapa en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Överskott från spel bör värnas och vara förbehållet det allmänna eller allmännyttiga ändamål dvs staten, föreningslivet och hästsektorn”.

Jannes översättning:  farbror staten vill dra in  skattepengar.

”Med licenser följer ofta ett antal motprestationskrav, som att spelbolagens verksamhet ska beskattas i licenslandet och att de måste följa landets regler för marknadsföring och spelansvar”.

(I Sverige är Svenska Spel och ATG befriade från inkomstskatt).

”Ett krav på motprestation är att verksamheten blir beskattad i Sverige, liksom att krav på bla lämplighet och spelansvar uppfylls. Alla som bedriver spel- och lotteriverksamhet ska ha relevanta tillstånd och de som inte har tillstånd ska kunna utestängas från marknaden.  Detta bör förutsätta att ett licensbeslut föregås av en grundlig granskning av den aktuelle aktören samt dess ledande befattningshavare och styrelse”.

Jannes kommentar: Ska svenska staten bestämma om t.ex. styrelsen hos en pokersajt såsom Pokerstars är lämplig?

”Utredaren ska mot denna bakgrund, bedöma vilka spelformer som ska vara tillåtna på den svenska spelmarknaden och i vilken omfattning, samt lämna förslag till reglering”.

”En högre vinståterbetalningsnivå dvs ett lägre pris på spelandet leder till mer spelande. En reglering av vinståterbetalningsnivåer kan således användas  för att påverka omsättningen och inriktningen på spelandet”.

Jannes fråga: ska utländska spelbolag låta svenska staten bestämma priserna i deras spel?

  ”Som exempel  på spelansvarsåtgärder kan nämnas olika  former av registreringar av spelares beteenden”.

”Ett av syftena med dagens spelreglering är att värna överskottet från spelverksamheten till det allmänna och allmännyttiga ändamål.
Förutsättningarna för finansiering av statens verksamhet och allmännyttiga ändamål bör i så hög utsträckning som möjligt bevaras i samband med att ett licenssystem införs”.

Mer finns att läsa och vill du läsa direktivet så kan du göra det här: omreglering av spelmarknaden. Direktiv 2015:95 – reglering av spelmarknaden

 

JANNES KOMMENTAR OM OMREGLERING AV SPELMARKNADEN

Jag personligen är ingen förespråkare för spelande online.  Jag vet att det finns problematik vad gäller spelande online. Men är verkligen censur av hemsidor lösningen?    Precis som Jon Karlung på Bahnhof säger så kan IP-filtrering bli början på censureringen av hemsidor i Sverige. När väl våra politiker ser att filtreringen fungerar – dvs. ingen opponerar sig – så kommer givetvis IP-filtreringen att söka sig vidare till andra sajter som är misshagliga. Sajter såsom Avpixlat, Flashback och liknande alternativa sajter kommer att hamna i skottgluggen och kommer att censureras. Om en sajt är olaglig, bearbeta sajten juridiskt, men skippa för guds skull censuren av Internet. Nedsläckningen av yttrandefriheten har startat.

År 2008 så försökte staten att implementera IF-filtrering och Bahnhof och andra aktörer lyckades lyckligtvis stoppa regeringen den gången.

Referenser

Bahnhof: censur av hemsidor med IP-filtrering

Vaken:regeringen vill censurera Internet

 

Foton:

By User:Rfsjim (Image:CENSORED.JPG) [Public domain], via Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CENSORED.svg

Kommentera