REGERINGEN LÖFVENS KEMIKALIESKATT

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Juni 2017

Den första juli 2017 blir det dyrare att köpa elektronik. Kemikalieskatten baseras på att ”skona miljön”. Vi tackar Socialdemokraterna för ännu en skattehöjning.

https://www.svd.se/kemikalieskatt-riskerar-sla-fel/om/naringsliv:debatt

 

Kommentera