REGERINGEN LÖFVEN VILL INSKRÄNKA YTTRANDEFRIHETEN

34 total views, 4 views today

Juli 2017

Regeringen Löfven öppnar för att begränsa yttrandefrihetsförordningen samt tryckfrihetsförordningen. 

Regeringen Löfven öppnar nu dörren för att begränsa yttrandefrihetsordningen samt tryckfrihetsförordningen. För Löfven sin vilja igenom kan den nya inskränkningen börja gälla  i januari 2019.

socialdemokraterna_stefanlöfven_yttrandefrihetsordningen, tryckfrihetsförordningen_censur_invandring_
Regeringen Löfven vill inskränka yttrande-och tryckfriheten i Sverige.

I nuläget  så har man rätt att publicera vad som helst. Men det innebär att det man publicerar kan bli föremål för rättslig process om det visar sig att ens publicerade material  bryter mot lagen. Regeringen Löfvens förslag innebär att man INTE får publicera vad som helst.

Hovrättsråd Katarina Rikte är skeptiskt till Löfvens förslag:

Man får inte ingripa mot något som ska publiceras i ett grundlagsskyddat medium innan det är publicerat, det är helt grundläggande.

 CENSUR

Regeringen har lämnat en remiss till lagrådet.  En textparagraf i Löfvens förslag lyder:

”… som ger utrymme att i lag reglera om förbud mot offentliggörande av personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning, som består av genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, eller om att en enskild har begått lagöverträdelser genom brott, förekommer i fällande domar i brottmål eller varit föremål för straffprocessuella tvångsmedel…”

 

KOMMENTAR
 Yttrandefriheten såsom vi känner den kommer att gå förlorad om Regeringen Löfven får sin vilja igenom. Vi kommer även att bli stoppade att publicera det vi vill.  Detta lagförslag kan sedan öppna dörren till ytterligare censur. Det vi bevittnar med Regeringen Löfvens förslag är således inget litet ingrepp i yttrandefriheten och tryckfrihetsförordningen.

Läs mer på Nyheter Idag:

https://ledarsidorna.se/2017/07/helvetets-portar/

Foto: By Frankie Fouganthin (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Share

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte.