REGERINGEN LÖFVEN VILL INSKRÄNKA YTTRANDEFRIHETEN

5,918 total views, 0 views today

November 2017

Regeringen vill ändra Mediegrundlagarna (yttrandefrihetsgrundlagen samt tryckfrihetsförordningen). Detta kan bl.a. leda till att EU:s godtyckliga lagar om ”personlig integritet” skulle kunna hindra yttrandefriheten i Sverige.

DEN ”PERSONLIGA INTEGRITETEN”

Regeringen vill göra ändringar i  mediegrundlagarna. Mediegrundlagarna består av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.  Ett av de förslag som farbror Löfven & Co har lagt fram är att man vill ändra regler när det gäller ”skyddet för den personliga integriteten vad gäller personuppgifter i databaser”. Regeringen menar att om det finns särskilda risker för intrång i den enskildes personliga integritet vad gäller sökningar i databaser så ska dessa personliga uppgifter inte få offentliggöras. Med integritetskänsliga uppgifter menas uppgifter om en persons lagöverträdelser, etnicitet, sexuella läggning, politiska åskådning, hälsa eller fackliga tillhörighet. Regeringen ifrågasätter även om en utgivare ska ha grundlagsskydd bara för att denna har utgivningsbevis för sin databas. Att få utgivningsbevis för sin databas innebär nämligen att man har grundlagsskydd för tryck-och yttrandefriheten;  man har rätt att lämna ut känsliga personuppgifter.

Regeringen vill dock att att dessa databaser ska vara tillgängliga för ”professionella utövare” såsom journalister, jurister etc. eller till medier som ”respekterar människors lika värde” (det låter som diskriminering).

KRITIK FRÅN REMISSINSTANSER

Förslaget har stött på kritik. Katarina Rikte som är hovrättsråd vid Hovrätten över Skåne är en av de kritiska.

Det man gör med de här bestämmelserna är att man öppnar ett gigantiskt svart hål i grundlagsskyddet. Det är inte så att man får publicera eller yttra vad som helst i ett grundlagsskyddat medium. Man får publicera vad som helst, men man kan straffas i efterhand för vissa publiceringar. De här bestämmelserna, de öppnar för detta, de står i strid mot censurförbudet. De innebär bland annat att man får ställa upp villkor och bestämma om andra straffbestämmelser och andra sanktioner än de som anges i grundlagarna.

– Man får inte ingripa mot något som ska publiceras i ett grundlagsskyddat medium innan det är publicerat, det är helt grundläggande. Det reagerar vi mycket starkt på. Är det tryck- eller yttrandefrihetsbrott, då är det inga problem, då kan det bestraffas enligt grundlagarna. Om det är någonting annat, då kan det inte bestraffas för det ska det inte kunna enligt grundlagarna för de går före personuppgiftsskyddet.

Rikte menar att i en demokrati så måste man få göra publiceringar som kan uppfattas som kränkande.

En annan kritiker är yttrandefrihetsexperten Nils Funcke. I Expressen skriver han:

– Regeringen dränerar yttrandefrihetsgrundlagarna på deras värde. I ett förslag till modernisering av tryckfrihetsförordningen flyttas tre frågor från grundlag till vanlig lag. Lagtexten är medvetet allmänt hållen för att det som regeringen skriver ”ger större möjligheter att anpassa den nationella regleringen till bland annat den pågående EU-rättsliga utvecklingen”. Om förbudet hållits inom grundlagen hade skadan för yttrandefriheten blivit mindre. Men genom att begränsningen av tillgängliggörandet av vissa personuppgifter regleras i vanlig lag öppnas grundlagarna även för beslut inom EU. En EU-förordning för att skydda den personliga integriteten blir därmed tillämplig på svenska medier.

stefan löfven_EU_mediegrundlagar_mediegrundskokmmittén_rätten att bli glömd_yttrandefrihetsgrundlagen samt tryckfrihetsförordningen_yttrandefrihet_GDPR_pesonuppgiftslagen_lexbase
Regeringen Löfven vill strypa yttrandefriheten och inlemma EU:s politiska korrekthet i svensk lag.

DATAINSPEKTIONEN

Datainspektionen däremot är för ett förbud mot offentliggörande av personuppgifter. DI tycker det är alldeles för lätt att få tag i information såsom namn, adress, personnummer, födelsenummer, civilstånd etc. DI syftar i första hand på söktjänster såsom merinfo.se, ratsit.se, hitta.se och eniro.se. DI menar att sådana här uppgifter bör gå under personuppgiftslagen. DI är tveksam om  ”professionella aktörer” bör få tillgång till databasar. DI menar att regeringens förslag är för tama och att vi inte lever upp till EU:s dataskyddsdirektiv och dataskyddsförordning.

INTERNATIONELL ”RÄTTVISA?”

Ett annat förslag i regeringens remiss är att det ska bli lättare att lämna ut personer i Sverige till internationella domstolar. Idag kan man inte lämna ut en person om det rör tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen eftersom dessa är grundlagsskyddade.

DIVERSE

Bloggerskan Charlotta Andersson skriver följande angående regeringens förslag om ändrade mediegrundlagar:  ”Vid underlåtenhet att ta bort ett brottsligt yttrande från en databas efter ett domstolsbeslut kan straff tillämpas och med regeringens förslag, kan den tilltalade dömas till böter eller fängelse upp till ett år om rättelse inte skett”.

Jag kan nästan se framför mig hur svenska myndigheter stänger ned sajt efter sajt.

År 2014 så bildades Mediegrundlagskommittén som hade som syfte att undersöka förslag från regeringen om ändringar i grundlagen gällande det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området. Hösten 2016 så lämnade Mediegrundlags-kommittén sitt betänkande ”Ändrade Mediegrundlagar (SOU 2016:58)” till regeringen. När denna artikel skrives (november 2017) så ligger remissen hos lagrådet som granskar lagförslaget. Senare kommer en proposition vilket innebär att riksdagen ska rösta i ärendet.

Video ovan: Peter Lundgren från EU-skeptiska partiet EFDD i EU-parlamentet säger att det inte finns någon demokrati inom EU.

 

SLUTKOMMENTAR

Tydligen ska det finnas 33 medier till som är i fokus för regeringens förslag. Vilka dessa 33 medier är är dock hemligt. Man bör även komma ihåg att nästa år – 2018 – så blir vi påtvingade EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR – General Data Production Regulation). GDPR blir den nya personuppgiftslagen som  kommer att ersätta nuvarande personuppgiftslag (PUL). I denna förordning finns principen om ”rätten att bli glömd”. I korthet går den principen ut på att om det finns länkar till material på internet vars innehåll anses vara ”oriktigt, irrelevant, överflödigt eller sakna allmänt intresse” så har en privatperson rätt att be sökmotorerna att avlänka till dessa sajter. Och om sökmotorer såsom Google är kinkiga vad gäller avlänkning så kommer den svenska Datainspektionen att tvinga  Google att avlänka.  Storebror EU har själv sagt att man vill utöka principen om att bli glömd i och med GDPR. Jag antar att EU helst vill glömma allt som står om dem på nätet. Precis som Nils Funcke säger så kan regeringens förslag innebära att EU: s förordningar om att ”skydda den personliga integriteten” nu kan smygas in i svensk lag. Antagligen så är det därför som Löfven & Co pratar om personlig integritet. Mediegrundlagskommittén säger själva att mycket av regeringens förslag går ut på att ”öppna upp” mediegrundslagarna pga. EU.

Den som tror att det blir något positivt av EU:s ”kamp mot kränkningar av integriteten” kommer med stor sannolikhet att bli besviken. EU är experter på att använda politisk korrekthet för att tysta kritik.  Just nu har EU stenhård press på sociala medier såsom Facebook för att motverka ”näthat”, ”antisemitism”, ”Islamofobi” och liknande ämnen. Slutresultatet blir att det blir förbjudet att kritisera vissa grupper och företeelser. Det kan vi se  i Tyskland där globalisten Merkel och hennes gäng stiftade en lag i oktober 2017 som sätter stenhård press på Facebook och som i princip upphäver yttrandefriheten på fejjan. Du kan läsa mer här.

Löfven & Co vill även underlätta att lämna ut personer från Sverige som har använt sin yttrandefrihet till andra länder. I princip så skulle denna ide skrota hela iden med den svenska yttrandefriheten.

Referenser

Läs gärna Rebecka Weidmo Uvells långa artikel där hon skriver om hur Alice Bah Kuhnke vill censurera hemsidor och sociala medier genom att göra det olagligt att ”förarga” en annan person.

https://uvell.se/2017/11/25/yttrandefriheten-och-bah-kuhnke/

http://www.nilsfuncke.se/page/2/ 

Helvetets portar

https://www.expressen.se/kultur/lagen-kan-sla-mot-granskande-journalistik/

#yttrandefrihet, #mediegrundslagarna, #yttrandefrihetsgrundlagen, #EU

Foto:

By The original uploader was ChildofMidnight at English Wikipedia (Transferred from en.wikipedia to Commons.) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte.