REGERINGEN LÖFVEN SÄNKER DET SVENSKA JORDBRUKET

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Juli 2017

Regeringen Löfven planerar att sälja ut den svenska åkermarken till högstbjudande. På 90-talet avreglerades lagar om Sveriges jordbruk. Resultatet är att svenska jordbruk går i graven och Sveriges egen självförsörjningsförmåga blir sämre och sämre.

Regeringen Löfvens syfte verkar vara att ta död på det svenska jordbruket och öppna dörrarna för utländska krafter att ta över i Sverige. Att skänka bort Sverige till globalismen. Agenda 2030 in action.

Tror du att din regering har Sveriges bästa i åtanke?  Kanske det är dags att lägga av med det.

Läs mer på tidningen Land

 

Kommentera