REGERINGEN GER SIG PÅ ASSISTANSERSÄTTNINGEN

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

25/11-2016

Som bekant så har regeringen gett sig på assistansersättningen. Assistansersättningen är den ersättning personer med svåra funktionshinder får för att anlita personliga assistanser. Finansminister Magdalena Andersson har själv sagt att hon vill ha ner kostnaden för assistansersättningen eftersom flyktingsituationen i Sverige kostar mycket pengar.

Det handlar om att dämpa kostnadsökningarna på andra områden. Vi måste få ner kostnaderna för sjukförsäkringen och assistansersättningen, säger Magdalena Andersson.

 

Referens

Assistanskoll: besparingar

Aftonbladet :besparingar assistans

 

 

 

Kommentera