Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

     Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är något som onekligen är på tapeten. Det görs insatser och program för att ”hitta barnen i tid”. Ungarna ges neuropsykiatriska diagnoser vid låg ålder. Och sedan kommer behandlingen – nämligen psykofarmaka. Jag antar att Sverige kommer att gå samma väg som USA dvs. massdiagnostisering och pillerförbrukande i överflöd.

      Vi kommer antagligen att få bevittna vansinnesdåd i skolorna precis som i USA när kidsen går bananas p.g.a. pillren. Vi kommer också få generationer som är vana att knapra piller, de kommer att se det som en ”naturlig lösning”. Läkemedelsindustrin klappar händerna.Socialstyrelsen går i bräschen för att hitta och diagnostisera ungarna.

     Normalt beteende hos barn och ungdomar kommer att klassificeras som psykiska störningar. Jag undrar vad en psykolog eller psykiater anser vara ett ”normalt” barn? Eller kanske det är så att pillren kommer att skapa barnen till lydiga, normala medborgare? Vid minsta avvikelse från normen så åker pillerburken fram (efter diagnostisering givetvis). En vacker dag har vi ett vackert samhälle där alla är ”normala” och där ingen avviker från normen.

Kommentera