PROTEST MOT PLANERAT FLYKTINGBOENDE I SVANBY

För inte så länge sedan stoppades omvandlingen av Svanbyhemmet till att bli ett flyktngboende av protesterna från ortsbefolkningen. Nu har dock Tierps kommun bestämt att bygga ett asylboende för ensamkommande flyktingbarn. I sedvanlig ordning så kör den rödgröna kommunstyrelsen över Tierp-borna och har gjort beslutet ovanför deras huvud. Ortsborna är arga över den bristande informationen om bygget och deras möjlighet till samråd i ärendet.

Protester mot asylboende

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte.