PRO TR’S

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

10/10 . 2015

Nu har jag satt igång med min nästa kurs i Scientologi. Kursen är en major course (större kurs) och kursen heter Pro TR’s. Så vad i helsefyr betyder då Pro TR’s?

Det betyder the professional training regimen course.  Det låter mer komplicerat än det faktiskt är.

Träning syftar på utbildning inom scientologi. Ett regimen eller regim – som det heter på svenska – är en utbildningsväg. Det är metoder att göra något för att uppnå ett mål. Ett regim kan också vara diet och träning som är ordinerad av läkare.

Riktigt så komplicerat är det inte egentligen. TR’s är helt enkelt kommunikationsövningar. Dessa TR’s behöver man om man ska bli professionell auditör (vägledare/terapeut inom Scientologi) men faktum är att man behöver göra Pro TR’s -kursen hur som helst om man vill gå uppför bron till total frihet.

Kursen innehåller:

en hel del teori att läsa
inspelade föreläsningar med LRH att lyssna på.
auditering på ämnet kommunikation
och givetvis själva kommunikationsövningarna, själva – TR’s
TR’s i sig självt är egentligen ganska enkla saker. Grejen i Scientologin är att man måste göra dessa till LRH’s standard. Det innebär med andra ord många timmars drillande (övande).

Samt själva kommunikationsövningarna.

 

 
May the force be with me.

 English

Now I have started with my next course in Scientology. The course is a major course (higher rate) and the course’s Pro TR’s. So what does this mean in helsefyr Pro TR’s?

It means the professional training regime course. This sounds more complicated than it actually is.

Training refers to training in Scientology. A regime or regimen – as it is called in Swedish – is a learning scheme. There are ways to do something to achieve a goal. The regime could also be diet and exercise are prescribed by doctors.

Really so complicated, it is not really. TR’s is simply communication exercises. These TR’s needs whether you want to become a professional auditor (counselor / therapist in Scientology), but the fact is that you need to do TR Pro’s integrated course anyway if you want to go up the Bridge to Total Freedom.

The course includes:

a lot of theory reading
recorded lectures by LRH to listen to.
auditing on the subject of communication
and of course the communication exercises, themselves – TR’s
TR’s itself is actually pretty simple stuff. The thing in Scientology is that you must do these to LRH’s standard. It means, in other words many hours warbling (exercising).

There are seven TR exercises on the course. The exercises are:

OT TR 0. To sit in front of a person and close your eyes.
TR 0. Sit in front of a person with open eyes.
TR1. getting over a communication to the other person
TR 2. To confirm the other person.
TR 2.5. semi-confirmation. ie to get the other person to keep talking.
TR 3. to get their question answered.
TR 4. To manage a person starts talking about other things and get him back on track.

 
May the force be with me.

Kommentera