PRINCE DÖD AV PSYKIATRISK MEDICIN

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

19/6 – 2016
Popstjärnan Prince avled för inte så länge sedan. Dödsorsaken var piller.  Enligt obduktionen så var det Fentanyl som  tog livet av honom. Fentanyl ska vara 1 000 gånger starkare än heroin. Prince är ännu en i raden av artister som har avlidit tack vare psykiatrisk medicin.

PSYKOFARMAKA OCH BIEFFEKTER

DÖDENS MEDICIN.  Prince intog opioder – vilket är ett samlingsnamn för starka smärtstillande och narkotikaklassade mediciner. Opioder är starkt beroendeframkallande Psykofarmaka är samlingsnamnet på psykiatriska mediciner såsom anti-depressiva, ångestdämpande, adhd-medicin osv. Psykofarmakans biverkningar är DOKUMENTERAT skadliga men ändå så öser samhället ut psykofarmaka, t.om. till småbarn. Myndigheter såsom Socialstyrelsen och Länsstyrelsen prisar amfetaminets vetenskaplighet.

Om du läser på så ser du att mördare ofta är psykiatriska patienter.  Några exempel på nyliga vansinnesdåd där gärningsmannen har varit involverad med psykiatri är t.ex. Thomas Mair som mördade den engelska politikern Jo Cox under Englands val om EU. Massmorden i Orlando gjordes av Omar Mateen som även han var en psykiatrisk patient. Det är sant att man inte kan skylla allt på psykofarmaka men eftersom det är klart som korvspad att vissa människor upplever bieffekter såsom aggression, fientlighet, förändrad personlighet, maniskhet, tvångstanker etc så är psykofarmaka en aspekt som man bör kolla på. Läkare och psykiatriker gör inte så mycket annat nu för tiden än att skriva ut recept för farlig psykiatrisk medicin och dödstalen stiger….

 

PSYKOFARMAKA KAN GÖRA MÄNNISKOR KÄNSLOMÄSSIGT AVTRUBBADE

Nedanstående videoklipp är från CCHR (Citizen Commission on Human Rights) och kommer från deras dokumentär som heter Marknadsföring av vansinne. Detta avsnitt heter Min läkare sade aldrig vad psykofarmaka faktiskt gör.

Utdrag från videoklippet:

”Med psykiatrisk medicin kan effekterna vara farliga, oförutsägbara och ibland permanenta. Så vad gör dessa preparat och hur fungerar de?  På medicinens bipackssedel  kan det ibland stå att effekten (resultatet av intaget av den psykiatriska medicinen) kan vara okänt. Inte ens tillverkarna av den psykiatriska medicinen vet hur den fungerar. En gemensam nämnare av bieffekterna av psykofarmaka är att personen blir avtrubbad rent känslomässigt, mentalt bedövade.”

”Den potenta psykiatriska medicinen Thorazine användes ursprungligen för att stänga av det centrala nervsystemet hos intagna på mentalsjukhus. Nu används Thorazine på människor med psykiska problem. Dess bieffekter kan vara neurologisk skada, bryter ner sinnet, en känsla av hjälplöshet, demens, skakningar, ryckningar, skador på inre organ.
Ångestdämpande preparat kan skapa dissociering, nedsatt tankeförmåga, ökad aggressivitet, utmattning, hallucineringar och minnesförlust. Bieffekter kan vara att människor går upp i vikt, en del kan bli diabetiker. Stimulerande läkemedel såsom Ritalin etc kan vara beroendeframkallande, orsaka tillväxtstöringar, viktminskning, maniskt beteende, hjärtklappning, ryckningar (tics), oregelbunden hjärtverksamhet m.m.”

 

Referenser

CCHR

 

Kommentera