PLUNDRINGEN AV GREKLAND

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

 2/5 – 2016

Grekland gick bankrutt pga. inhemskt mygel och skuldsättning. Sedan kom  den s.k. ”trojkan” (EU-kommissionen, Europeiska Centralbanken och IMF) och erbjöd lån i utbyte mot nedskärningar och besparingar. Och därmed hade New Worlds Orders  plundring av Grekland börjat.
 
GLOBALISTERNAS OHÅLLBARA UTVECKLING.  Den grekiska krisen berodde på inhemskt mygel och att staten satte sig i skuld.  Sedan kom trojkan och erbjöd stora lån i utbyte mot nedskärningar och besparingar så att Grekland skulle kunna betala tillbaks lån och ränta till kreditorerna. Och nedskärningar blev det.

Man höjde pensionsåldern, man sänkte lönerna, det blev svårt att få socialbidrag,  man fryste lönerna till regeringsanställda, man minskade på bonusar, man minskade på antalet anställda i offentlig sektor. Man ökade momsskatten, man ökade skatten på alkohol, tobak och bränsle med 10 %, man anpassade pensionen efter förväntad livslängd (jag undrar hur de kom fram till ens ålder när man skulle dö), man beslöt att minska offentligt ägda företag från 6 000 till 2 000, man skapade mer skatter för de som ägde fasta tillgångar, man gjorde en 22-procentig sänkning av minimilönen, man gjorde  en sänkning av pensionerna med totalt  300 miljoner euro, man gjorde lagar som underlättade för avskedande, man drog in på utgifterna för hälsovård och försvar, man gav industrisektorn, rätt att förhandla om sänkta löner, man bestämde att privatisera för 15 miljarder euro, man ville ha höjd moms med 10 % inom restaurangbranschen.

-Christine_Lagarde_-IMF_new world order_grekland_greece_sverige_sweden
Christine Lagarde – chef för IMF. Skuldsättning som vapen.

PÅTVINGADE PRIVATISERINGAR

Dessa besparingar räckte dock inte på långa vägar och kreditorerna yrkade på privatiseringar av statliga bolag. (det var just privatiseringar som var själva syftet för new world order – de ville ta över företagandet i landet). Just nu privatiserar Grekland för fullt. Här är några exempel.
 

* Det kinesiska företaget Cosco har tagit över en stor del av hamnen i Piraeus.

* 14 flygplatser ska privatiseras och säljas ut.

* hamnar, järnvägar, vattenverk, elnätsoperatörer håller på att privatiseras.

* Gasverk ska säljas.

* Semesterorter är till salu.

* Tyska företaget Fraport har tagit över flertalet flygplatser.

* Landområden ska säljas.

En animerad förklaring till krisen i Grekland.

HELLENIC REPUBLIC ASSET DEVELOPMENT FUND

En fond skapades som heter Hellenic Republic Asset Development Fund. På deras hemsida står det att syftet med fonden bl.a. är att underlätta privatiseringsprocessen. Fondens medlemmar är anonyma. Styrelsen har full auktoritet vad gäller beslut om privatiseringar. Mycket av Greklands tillgångar har getts till denna fond för försäljning. Sajten skrivet att ingenting av tillgångarna kommer att gå tillbaks till Grekland. Sedan rabblar sajten upp en lång lista med tillgångar som fonden förvaltar för försäljning. (varje gång jag ser dessa nyskapade fonder så drar jag öronen åt mig)

Tillgångarna är fastigheter, aktier och rättigheter. Här är några exempel:

35 fastigheter, aktier i stora lass till olika statliga institutioner, spelrättigheter till lotterier och fotbollsorganisationer, rättigheter till 39 flygplatser, voteringsröster i diverse aktiviteter.

 

ÅTERBETALNING ELLER UTPRESSNING?

  De pengar som Grekland har lånat så har det mesta gått till att betala tillbaks lån till privata borgenärer bl.a. till tyska och franska banker, förutom IMF och ECB. Väldigt lite av pengarna går till Greklands väl och ve. Pga. att Grekland har euron som valuta så har de inte fritt spelrum. Det hade gagnat Grekland att göra en Grexit.

 

VAD HÄNDER I GREKLAND?

Arbetslösheten ligger på cirka 25 %. Ungdomsarbetslösheten på ca 50 %. 30 % av Greklands befolkning lever under fattigdomsgränsen. Köerna till sopputskänkningarna är långa. Självmordsfrekvensen har ökat drastiskt. Många har flyttat från Grekland. 40 000 greker lever på gatan. Arbetsvillkoren har urholkats pga. kraven från trojkan och lönerna når nya bottennivåer.  När jag läste på om hur läget är i Grekland så insåg jag att det fortfarande är mycket mycket dåligt. Landet är i konkurs.

Det var inhemskt mygel och skuldsättning som startade Greklands kris.   Men utöver vad grekerna själva har gjort så har vi trojkan och dess beska droppar. Det som vi bevittnar i Grekland är egentligen inget nytt.   Det som trojkan gjorde var att sätta Grekland i skuld till dem. Skulden är så pass stor att det är tveksamt om Grekland någonsin kommer att kunna återbetala den. Faktum är att det är precis detta som var syftet med skuldsättningen. Den finansiella eliten ville ha Grekland i ett sårbart läge (överskuldsatt) eftersom detta innebär att de nu kan styra villkoren för Grekland. Om Grekland inte lyder så blir det inga mer lån.

 Nu håller utländska investerare på att köpa upp hela Grekland. Läser man boken Confessions of an economic hitman som är skriven av John Perkins så berättar han exakt den mekanism som används.  Stora finansiella institut såsom IMF, World Bank – eller i detta fall tyska och franska banker – lånar medvetet ut summor som är för stora för att landet ska kunna betala tillbaks lånet. Syftet är att skuldsätta landet för att ta kontroll över landet. Denna metod har redan använts i många länder t.ex. Guatemala, Ecuador, flera länder i Afrika etc.  USA är väldigt duktiga på att utpressa länder med denna metod. 

 

SLUTRESULTATET BLIR KAOS

Resultatet är alltid detsamma: kaos i det drabbade landet i form av nedskärningar, massarbetslöshet, ökad kriminalitet, sargad ekonomi etc medans IMF och dess allierade  roffar åt sig miljarders miljarder.

Det hade alltså varit bättre för Grekland att gå i konkurs och låta naturen ha sin gång istället för att lägga sig själv i händerna på the New World Order. Man kan ställa sig frågan hur länge det kommer att ta innan Grekland återhämtar sig. Och vad sker när Grekland återhämtar sig? Jo grekerna kommer att se ett Grekland som är förvandlat. Så gott som alla statliga institutioner är uppköpta och styrs av utländska privata intressen. Det gäller grekiska semesterorter, järnvägar, gasverk, ja praktiskt taget hela infrastrukturen håller på att bli  privatiserad. Och vad händer när privata företag får sätta priserna utan statlig inblandning? Svar: det blir dyrt. Som grädde på moset så kommer dessa privatiserade företag att få billig arbetskraft pga. den urholkade situation som råder i landet.

Tips från coachen. Håll ögonen öppna nästa gång när ”välgörarna” IMF och deras kusiner börjar prata om att låna ut pengar till ett land. Inse att det landet är förlorat i samma ögonblick som de tackar ja till lånen. Ha koll på när ett land börjar låna hej vilt och lever över sina tillgångar – det var just detta som Grekland gjorde. Vi får väl anta att lån uppmuntrades eftersom det skulle kunna ge trojkan och dess allierade möjlighet att störta landet. Håll även ögonen öppna för alla dessa ”fonder” som växer fram som svampar ur jorden. Dessa fonder är helt enkelt en täckmantel för New World Order

Välkommen till globaliseringen och den hållbara utvecklingen.

 

Referenser

Yle: privatiseringar i Grekland

SvD: skattesmäll i Grekland

Krisen i Grekland Inifrån – Del 2 Ge oss ditt hem, ge oss Parthenon

 Vaken: om krisen i Grekland
Foto
By MEDEF [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

 

Kommentera