PETER PERSSON VILL HA KVAR KONTANTERNA

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

22/10-2016
Socialdemokraten Peter Persson vill lagstifta om att bankerna ska tillhandahålla kontanter. Han vill även att större parkeringsplatser ska ta emot kontant betalning.

Även Stefan Ingves vill att banker ska hantera kontanter i större utsträckning. Han säger:

– Den som får ett banktillstånd får också tillgång till insättningsgarantin. Och då är kontanthantering en rimlig motprestation.

Förra hösten tog Handelsbanken bort kontanthanteringen på 70 av sina kontor.Finansministern Per Bolund (MP) är motsträvig och säger att han inte tror på en återgång till bankkontor med kontanter över landet.

Det behövs en lagstiftning om mer kontanter och för att underlätta kontanthanteringen i samhället. Annars så bör banktillståndet dras in.

Referenser

Socialdemokraterna: Banker ska hantera kontanter

 

 

Kommentera