Patientsäkerhet psykofarmaka och självmord

Patientsäkerhet kring psykofarmaka och självmord Föredragningslista Interpellation 2017/18:223 Patientsäkerhet kring psykofarmaka och självmord av Margareta Larsson (-) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Ökad kunskap kring psykisk ohälsa är en viktig del av det självmordspreventiva arbetet. Det är därför viktigt att försöka förstå de bakomliggande orsakerna för att kunna förebygga riskerna samt utvärdera olika behandlingsmetoder.

Källa: Patientsäkerhet kring psykofarmaka och självmord Interpellationsdebatt 19 januari 2018 – Riksdagen

Kommentera

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?