SÄNK NIVÅERNA FÖR HÖGKOSTNADSSKYDD I TANDVÅRDEN!

0-1    HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR TANDVÅRD? Vad är högkostnadsskyddet för tandvård och hur fungerar det? Vi har ett Högkostnadsskydd för tandvård  i Sverige och det är en allmän förmån som innebär att man är skyddad från alltför höga utgifter i samband med tandvård.  Enligt Försäkringskassans hemsida så innebär  högkostnadsskyddet för tandvård att man inte behöver betala…

Continue reading →

ALLIANSEN FÖRSÄMRADE REGLERNA FÖR ERSÄTTNINGEN FRÅN A-KASSAN

alliansen_ersättningen_a-kassan_villkor

00  Alliansen och Moderaterna försämrade och försvårade reglerna för att få  ersättningen från  a-kassan. Har du varit sjuk, VAB, m.m. före din arbetslöshet så får du räkna med lägre ersättning från a-kassan.  HUR BERÄKNAS DIN ERSÄTTNING TILL A-KASSAN? Din ersättning från a-kassan är inkomstrelaterad och kallas just inkomstrelaterad ersättning (under förutsättning att du är berättigad…

Continue reading →

SL-kortet blir dyrare

+10 Nu ska de tydligen höja SL-kortet (SL-kortet är för kollektivtrafiken i Sthlm). Varför höjer SL priset på SL-kortet? Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons säger: ”Det finns ingen annan utväg”. Detta är dåliga nyheter för en fattiglapp som mig. Men självklart så har Kristoffer Tamsons fel. Visst finns det pengar – det handlar bara om vad som…

Continue reading →

Försäkringskassan nekar sjukpenning trots läkarintyg

försäkrinskassan_sjukintyg_läkarintyg_sjukpenning_sjukersättning

+30 NEKAD SJUKPENNING TROTS LÄKARINTYG Att bli nekad sjukpenning trots läkarintyg har blivit mer regel än undantag i  Sverige.  Försäkringskassan har blivit specialister på fula knep . Den 56-åriga kvinnan led  av diskbråck, artros, nedsatt rörelseförmåga i ländrygg och halsrygg samt smärta i nacka, skulderblad och ben. Hon har blivit opererad för diskbråck, har genomgått…

Continue reading →

En ledig dag idag

creative commons

00 Jag unnade mig lyxen att ta en ledig dag idag – och imorgon. Sitter just nu och bloggar om Alliansen och Försäkringskassan. Dystert!  Det pratas också om att det ska bli en höjning i a-kassans tak fast den ena dagen säger de si och den andra dagen säger de så. Moderaternas   Johan Forssell –…

Continue reading →

Alliansen och Moderaterna försämrade arbetsvillkoret till a-kassan

alliansen_försämringar_arbetslös

00 VAD ÄR ARBETSVILLKORET? Arbetsvillkoret är ett av de krav och regler som krävs för att en person ska kvalificera sig för a-kassan. I korthet så lyder arbetsvillkoret  att man måste ha jobbat minst 80 timmar i månaden under en 12-månaders period för att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning. Denna tolvmånaders period kallas ramtiden. Det krävs…

Continue reading →