ALIEN COVENANT

138 total views, no views today

138 total views, no views today Juli 2017 Jag var och spanade in filmen Alien Covenant för ett tag sedan. Efter att ha sett Alien Prometheus så hade jag inga stora förhoppningar på Alien Covenant. Men det visade sig att jag blev positivt överraskad 🙂 00

Share

Continue reading →

REGERINGEN LÖFVEN SÄNKER DET SVENSKA JORDBRUKET

157 total views, no views today

157 total views, no views today Juli 2017 Regeringen Löfven planerar att sälja ut den svenska åkermarken till högstbjudande. På 90-talet avreglerades lagar om Sveriges jordbruk. Resultatet är att svenska jordbruk går i graven och Sveriges egen självförsörjningsförmåga blir sämre och sämre. Regeringen Löfvens syfte verkar vara att ta död på det svenska jordbruket och öppna…

Share

Continue reading →

NATURA 2000 – NEJ TACK!

145 total views, no views today

145 total views, no views today Juli 2017  Natura 2000 är naturreservat inom EU vars syfte är att ”hejda utrotningen av arter och livsmiljöer”. Natura 2000 är ett bra sätt att ta kontroll över Sveriges naturresurser. Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Syftet med Natura 2000 är att ”hejda utrotningen av…

Share

Continue reading →

GDPR – EU:S DATASKYDDSFÖRORDNING TAR ÖVER PUL

135 total views, no views today

135 total views, no views today Juli 2017 Storebror EU kommer med en ny dataskyddsförordning som handlar om hur personuppgifter får/inte får lagras. Det engelska namnet är GDPR vilket står för General Data Protection Regulation. Dataskyddsförordningen  GDPR kommer att knocka ut den svenska personuppgiftslagen – PUL. GDPR ska börja gälla maj 2018. Förordningen kommer att börja…

Share

Continue reading →

FIGHTAS FÖR NÄTNEUTRALITET

120 total views, no views today

120 total views, no views today Juli 2017  Nätneutralitet innebär att Internet fungerar lika för alla. Just nu försöker amerikanska telekommyndigheten att upplösa nätneutraliteten. Den amerikanska telekommyndigheten FCC – Federal Communication Commission – arbetar på att sabotera nätneutraliteten och ge stora bredbandsoperatörer privilegier. Vad är nätneutralitet? På Bredband2:s hemsida kan man läsa följande: ”…i praktiken innebär…

Share

Continue reading →

SVENSKA MILJARDER TILL GRÖN KLIMATFOND

98 total views, no views today

98 total views, no views today Juli 2017 Regeringen Löfven kommer att spendera miljarder av våra skattepengar till FN:s gröna klimatfond. Målet med denna fond är att I-länderna ska bidra med 100 miljarder dollar årligen till denna fond. Dessa pengar kommer att satsas på U-länder. Sajten Stockholmsinitiativet menar att det som FN gör maskeras som ”klimatåtgärder”…

Share

Continue reading →

MILJÖZONER FÖR BILAR – NEJ TACK

143 total views, 1 views today

143 total views, 1 views today Juli 2017 Stockholms Stad vill införa miljözoner för personbilar. Fossila bränslen är inte ”hållbara”. Stockholms Stad vill införa miljözoner för bilar i Stockholm. Dessa miljözoner skulle isåfall gälla personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. En zon skulle begränsa bilar med höga utsläpp, främst dieselbilar. En annan miljözon skulle enbart tillåta elbilar….

Share

Continue reading →