Ångest

00 ÅNGEST Ångest är starka känslor av oro eller att man mår dåligt mentalt. Några vanliga symptom på ångesten skulle kunna vara: frekventare hjärtklappning, svettningar, nervositet och  mentalt illamående. Det finns olika typer av ångest, en av dessa är panikångest och dess symtom är en stark ångest som kommer plötsligt och som håller i sig…

Continue reading →

Ordlista för Dianetik och Scientologi

+10   Här är en ordlista över termer inom Dianetik och Scientologi. Aberration. Avvikelse från förnuftigt tänkande eller handlande. Analytiska sinnet. Vårat vakna ”medvetna” sinne som vi naturligt använder. Man kan säga att det analytiska sinnet spelar in ”bilder” av allt vi har varit med om. Inom Dianetiken kallas dessa bilder för ”faksimil”. Auditering. Auditering…

Continue reading →

Prenatala engram

0-1 Pusha PRENATALA ENGRAM Ett prenaltalt engram betyder ett engram som erhållits före födseln, dvs. i foster-stadiet. Ser man filmen Hur man använder Dianetik eller om man läser boken: Dianetik – hur tanken påverkar kroppen så pratar LRH om just dessa fenomen. Ordet prenatal betyder före födseln. HUR FÅR MAN ETT PRENATALT ENGRAM? Det behövs…

Continue reading →

Sveriges elmarknad

00 Pusha SVERIGES ELMARKNAD Från att ha haft bland de lägsta elpriserna har nu Sverige blivit det land som har bland de dyraste elpriserna i hela Europa. Enligt villaägarnas riksförbund har priset på el ökat med över 200 % mellan 1997 och 2008 och det är inte över ännu – elbolagen har storslagna planer på…

Continue reading →

NSA och dess spioneri

+10 Pusha Pusha Spionorganisationen NSA – National Security Agency – har tillgång till databaser från stora IT-företag såsom Apple, Facebook, Google, Microsoft, Yahoo, AOL, Paltalk och Skype. Hos dessa företag samlar NSA information om bilder, video, ljudinspelningar, fotografier, e-post och så kallade dataloggar. Det sägs att övervakningen sker på européer men även att miljontals amerikanser…

Continue reading →