Självanalys

00 Vad är självanalys inom Scientologin? Det är en form av auditering (terapi/vägledning). Jag har själv provat den med positivt resultat. Självanalys baseras på Dianetik-teknologin. Så hur fungerar självanalys? Här är ett exempel: SJÄLVANALYS – PROCEDUR Auditör: Kan du återkalla en gång när du var lycklig? Klient: (tänker lite) – jo förra veckan på jobbet…

Continue reading →

Ordlista för Dianetik och Scientologi

+10   Här är en ordlista över termer inom Dianetik och Scientologi. Aberration. Avvikelse från förnuftigt tänkande eller handlande. Analytiska sinnet. Vårat vakna ”medvetna” sinne som vi naturligt använder. Man kan säga att det analytiska sinnet spelar in ”bilder” av allt vi har varit med om. Inom Dianetiken kallas dessa bilder för ”faksimil”. Auditering. Auditering…

Continue reading →

Prenatala engram

0-1   PRENATALA ENGRAM Ett prenaltalt engram betyder ett engram som erhållits före födseln, dvs. i foster-stadiet. Ser man filmen Hur man använder Dianetik eller om man läser boken: Dianetik – hur tanken påverkar kroppen så pratar LRH om just dessa fenomen. Ordet prenatal betyder före födseln. HUR FÅR MAN ETT PRENATALT ENGRAM? Det behövs…

Continue reading →

Vad är Dianetik?

0-1 VAD ÄR DIANETIK? Dianetik är en vetenskap om vårt sinne och den är utvecklad av amerikanen L. Ron Hubbard (LRH). Dianetik förklarar mänskligt beteende och den innehåller en terapeutisk metod som syftar att åstadkomma mental förbättring. Ett avsnitt från filmen: Hur man använder Dianetik DET ANALYTISKA SINNET Det analytiska sinnet är den vakna medvetna…

Continue reading →

Tiggeri Stockholm

+6-3 Pusha TIGGERI STOCKHOLM, SVERIGE Man stöter på dem i kollektivtrafiken där de delar ut sina lappar där de skriver att de behöver pengar till att behandla deras barn som har leukemi eller så spelar de musik för en. De sitter på backen runt om i staden och frågar efter pengar när man går förbi….

Continue reading →

Att arbeta som statist

+1-1 Pusha Jag var statist i julkalendern 2013 (Barna Hedenhös). Några skådespelare som medverkar är Sissela Benn (mamma knota), Fredde Granberg (pappa Ben) och Lotta Tejle. Vi agerade kontorspersonal Parodi angående statister (På engelska heter statist ”extra”) Min sida på statist.se: Min sida på Statist.se   Att arbeta som statist Jag brukar arbeta som statist…

Continue reading →