NYANLÄNDA GÅR FÖRE I LULEBOS BOSTADSKÖ

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Augusti 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Luleå har beslutat att 25 % av bostadsbolaget Lulebos bostäder ska gå till nyanlända.

https://nyheteridag.se/kommunen-reserverar-fjardedel-av-lagenheterna-till-nyanlanda-politiker-moter-hatstorm/

 🙂

Kommentera