NYANLÄNDA GÅR FÖRE I BOSTADSKÖ

Augusti 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Luleå har beslutat att 25 % av bostadsbolaget Lulebos bostäder ska gå till nyanlända.

https://nyheteridag.se/kommunen-reserverar-fjardedel-av-lagenheterna-till-nyanlanda-politiker-moter-hatstorm/

 🙂

Kommentera

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?