NY SCIENTOLOGKYRKA INVIGD I KÖPENHAMN

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Juni 2017

En ny Scientologikyrka invigdes i Köpenhamn i maj i år. Kyrkan är en s.k. ”ideal org” vilket står för ideal Scientologiorganisation. Vilket i sin tur  helt enkelt betyder att det är en Scientologikyrka som är konstruerad såsom en Scientologikyrka är menad att vara. Dvs. toppmodern utrustning, standardmässig leverans av tjänster, stor personalstyrka etc. Det invigs ideala orger över hela planeten just nu – det är en imponerande expansion som sker.

http://www.scientology.org/scientology-today/church-openings/grand-opening-denmark.html

Grattis 🙂

Kommentera