Ny molntjänst och ny e-post tjänst

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

7/9 2015
Nu har jag börjat leta efter ny e-post tjänst och ny molntjänst. För tillfället så har jag Microsoft Outlook som e-post tjänst och även Microsoft Onedrive som molntjänst. Jag håller nu på att prova e-post tjänsten fastmail (australiensk) och jag  tänker även prova molntjänsten MEGA (Nya Zeeland). Jag håller även på att prova ett nytt operativsystem –  Linux Ubuntu. Om dessa applikationer är bra återstår att se.

Jag håller alltså på att konvertera från Microsoft ut i periferin. Varför då? Microsoft har ju onekligen bra produkter? Anledningen till mitt försök till konvertion från Microsoft är a) det har helt enkelt blivit för mycket av Microsoft. De har givetvis bra produkter men Microsoft är för dominerande i branschen; det känns som om de äger mitt onlineliv.

b) Och då kommer vi även in på integritetsfaktorn. Det är ju känt att Microsoft kartlägger ens onlineliv via sina produkter. Jag har också läst att de skannar igenom de filer som man har i deras molntjänst Onedrive. Överlag så läcker amerikanska IT-bolag p.g.a. den lagstiftning som finns i USA (NSA etc) och jag vill gärna ha mina filer ifred. Så därför söker jag nu produkter utanför USA. .

Jag hoppas att det ska gå bra; det är i alla fall värt att pröva 🙂

 

Fastmail Australien

MEGA Nya Zeeland

Now I have begun to look for new e-mail service and new cloud service. For the moment, I have Microsoft Outlook as e-mail services and even Microsoft Onedrive as a cloud service. I am now to test the e-mail service fastmail l (Australian) and I intend to even try cloud service MEGA (New Zealand). I also hold on to try a new operating system – Linux Ubuntu. If these applications are good remains to be seen.

So I agree that convert from Microsoft to the periphery. Why? Microsoft has undeniably good products? The reason for my attempt to konvertion from Microsoft is a) it has simply become too much of Microsoft. They naturally have good products but Microsoft is dominant in the industry; it feels like they own my onlineliv.

b) And then we will also enter the privacy factor. It is known that Microsoft chart even onlineliv through their products. I have also read that scans the files that have in their cloud service Onedrive. Overall so leaks American IT companies due the legislation that exists in the United States (NSA etc) and I’d love to have my files alone. So therefore I’m lookng for applikations outside of the USA.

I hope it will go well; it is certainly worth trying 🙂

Kommentera