NY HÖJNING AV BENSINPRISERNA

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Januari 2018

F.o.m. 2018 höjs bränslepriserna igen. Bensinen blir 30 öre dyrare och dieseln 27 öre dyrare per liter. I valrörelsen lovade Socialdemokraterna att inte höja skatten på bränsle men det löftet höll de alltså inte. Magdalena Andersson skyller i sin tur på Miljöpartiet gällande den höjda skatten på bränsle.

Tanken är att skatten på bränsle ska höjas varje år i takt med inflationen samt ytterligare två procent.  Om inflationen sticker iväg eller om råvarupriset ökar så kan bränslet bli ännu dyrare. Syftet med höjningarna är att folk ska börja välja miljövänliga alternativ.

Detta miljötänk baseras på Agenda 2030 och det som kallas för hållbar utveckling. Och detta är bara början. Om regeringen Löfven får sin vilja igenom så kommer de att avveckla hela Sverige för ”miljöns skull”.

Det som Socialdemokraterna och Miljöpartiet har missat är att Sverige behöver bilen. Däremot tror jag  inte att Sverige behöver regeringen Löfven.

Läs mer:

https://www.expressen.se/motor/guider-2/sa-paverkas-du-av-hojda-bensinpriserna-2018/

Kommentera