NU RIVS EU-MIGRANTERNAS KÅKSTAD I MALMÖ

29/10 – 2015
EU-migranterna har ockuperat ett industriområde i centrala Malmö sedan ett år tillbaks i tiden. Nu har Miljönämnden beslutat att kåkstaden  Sorgenfri ska rivas.

UPPRÄTTELSE. Det bor ett hundratals EU-migranter i lägret i Malmö centrum och området har klassats som en sanitär olägenhet och även som en risk eftersom romerna eldar bredvid gasoltuber. Ockupationen från romernas sida var givetvis olaglig. Romerna har bott där i cirka ett år.

Miljönämnden i Lund har  nu beslutat att romernas kåkstad i centrala Malmö ska rivas. Det har varit många turer fram och tillbaks om varför romernas kåkstad inte kan rivas men nu har äntligen beslutet tagits.

 KÅKSTAD MALMÖ UTRYMD  1:A NOVEMBER

 Miljönämnden har beslutat att lägret ska vara tömt till den 1:a november annars så kommer polisen i Malmö att kliva in och hantera eventuella oegentligheter. Rivningen av lägret kommer att ske även om ärendet överklagas. Carina Nilsson  ordförande för Miljönämnden i Lund var hjältinnan som tog beslutet om kåkstadens rivning.

Kommunalrådet Carina Nilsson (S) säger att om det väser fram nya romska bosättningar så kommer dessa att omedelbart rivas.

Elisabeth Hellman Vänsterpartiet protesterade mot Miljönämndens beslut.

JANNES KOMMENTAR OM 

Miljönämnden i Lund: hjältarnas hemsida

Sveriges Radio: kåkstaden i Malmö rivs

 

ROMAS TOWNSHIP IN MALMÖ WILL BE  TORN DOWN

EU migrants have occupied an industrial park in central Malmö for a year back in time. Now the Environmental Committee decided that the township will be demolished.

Vindication. The Environmental Lund has decided that Roma shanty town in central Malmö will be demolished. There have been many trips back and forth about why the Roma shanty town not should  be demolished but now finally the decision taken. There lives the hundreds of EU migrants in the camp and the area has been classed as a nuisance and even a risk because the Roma bonfires beside the propane cylinders. The occupation  was  obviously illegal. Roma have lived there for about two years.

 SHANTYTOWNS MALMÖ GONE 1:ST NOVEMBER

Now, however, the Environmental Committee decided that the camp should be cleared to November 1 otherwise the police in Malmö will step in and deal with any irregularities. The demolition of the camp will take place even if the case is appealed. Carina Nilsson, Chairman of the Environmental Committee in Lund was the heroine who took the decision on shantytowns demolition.

Municipal Carina Nilsson (S) say that if new Roma settlementsshows up  these will immediately be torn.

Elisabeth Hellman Left protested against the Environment Committee’s decision.

JANNES COMMENT

Yes, it was good news. I actually thought the township would be left forever. I jump not for joy with happiness because this township should have been dealt with long ago. But apparently there is still some justice left in Mother Svea 🙂

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte.