NORDISKA MOTSTÅNDSRÖRELSENS BANKKONTON AVSTÄNGDA

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Oktober 2017

Nordea och andra finansiella institut stänger ned bankkontona som tillhör Nordiska Motståndsrörelsen. Vilken grupp står näst på tur att få sina konton avstängda?

Nordea stänger ned Nordiska Motståndsrörelsens bankkonton eftersom Nordea inte kan ha kunder som ”inte överensstämmer med deras etiska regler”. Även andra finansiella institut såsom Norrbärke Sparbank, Swish och  Paypal har stängt av NMR:s bankkonton.

Nej, jag sympatiserar inte med NMR. Nej, jag har inga planer på att gå med i Nordiska Motståndsrörelsen.

Men vad är det som vi bevittnar egentligen? Vi bevittnar att banker och finansiella institut stänger av bankkonton för en grupp som är politiskt inkorrekt.  Vad är det som ger finansiella institut sådan makt att de  stänga ned bankkonton efter behag?
Svar: Sveriges banker är privatägda; de skapar sina egna regler.

Bankernas oinskränkta makt  är uppenbarligen en demokratifråga. Finansminister Per Bolund låter bankerna göra som de behagar.

Man kan då fråga sig vilken politiskt inkorrekt grupp som står på tur att få sina bankkonton avstängda? Och tänk dig själv vad som sker om Sverige blir kontantlöst?

 

Kommentera