NIGEL FARAGE I EUROPAPARLAMENTET

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

23/6 – 2016
Nigel Farage är partiordförande för det EU-kritiska engelska partiet UKIP – United Kingdom Independence Party. Nigel Farage är även  EU-parlamentariker men inte av den vanliga sorten byråkrater man möter i Bryssel. Han vill att England ska lämna EU och han skräder inte med orden.

Vill du lyssna på en EU-parlamentariker som bryter av mot mängden så ska du lyssna på nedanstående tal där han  säger sin åsikt om EU och Turkiet .  Personligen så tycker jag att Nigel Farage känns som en frisk fläkt i det annars   så överstatliga EU. Det är knappast något tvekan att det behövs mer politiker som han. På så sätt kan EU begravas.

Referenser

Europeiska parlamentet ledamot Nigel Farage

UKIP homepage

 

Kommentera