NATOS KRIG KOMMER ALLT NÄRMARE

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

14/5 – 2016

I juni – 2016 – så kommer krigsmaskinen Nato att ha en övning i Östersjöområdet. 40 000 soldater kommer att ingå. Även Sverige är med och låtsaskrigar. Övningarna heter Baltops och Anakonda.

Det var stridspittarna i Försvarsmakten som ville att Sverige skulle låtsaskriga tillsammans med Nato. Regeringen beslutade sig för ett ja under ett regeringssammanträde nyligen. Att rösta om det i riksdagen var tydligen inte med på agendan.

Sverige är inte medlem i Nato men det hindrar tydligen inte från att vara med och låtsaskriga. Alla andra länder som är med i låtsaskrigandet är Nato-medlemmar.

 

ATT VÄNJA SVENSKARNA VID NATO

Så hur kommer det sig att Sverige – som inte är Natomedlem – är med och låtsaskrigar i Europa? Taktiken som används är givetvis att vi svenskar ska vänja oss att Sverige och Nato samarbetar. Och när den seriösa debatten om Sverige ska gå med i Nato eller inte kommer igång så är svenskarna  ”vana” att Sverige och Nato operarar tillsammans.  Då kommer det nästan att vara konstigt om någon opponerar sig mot ett medlemskap. Trots allt så är ju Sverige ”mer eller mindre medlemmar av Nato. Det är egentligen bara en teknikalitet att bli medlem för Sverige”.

Jag skulle heller inte bli förvånad om vår kära regering gör en omröstning i riksdagen om ett svenskt medlemskap i Nato. Det där med folkomröstning om medlemskap i Nato kan vi nog glömma. Riksdagen vet vad som är bäst för Sverige.

Hur ska vi annars dämpa oron som finns i Östersjöområdet. Den geniala lösningen är givetvis att bjuda in planetens största krigsmaskin – Nato – då blir allt bra.

I och med Sveriges smyganslutning till Nato så kommer kriget allt närmare Sverige. Washington har stora planer för Skandinavien och den enfaldiga rödgröna regeringen ställer gärna upp på USA:s sida och bidrar således till instabiliteten i världen.

Eller som Vita husets ansvarige för Europa – Charles Kupchan – säger:

Oavsett hur det går i valet så kommer relationen med Europa och de nordiska länderna att vara bergfast. Vi fortsätter att se på Europa och Norden som del av kärnan i vår övergripande säkerhetsstrategi och jag ser inte att det kommer att förändras snart, om ens någonsin, det är oberoende av byten i politiken.

Det låter som om USA redan har övertagit Sverige.

Tack Peter Hultqvist.

Referenser

Två övningar som inte tjänar Sverige

 

SvD: Löfven i USA

Försvarsmakten: Natoövningen Baltops

SvD: Sverige i natoövning 2016

 

 

Kommentera