När höjs taket i a-kassan?

tak_taket_a-kassan_rödgröna_regeringen
DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Den rödgröna regeringen aviserar skattehöjningar redan till sommaren men får vi se en förbättring av a-kassan även till sommaren? De rödgröna kan göra denna förbättring av a-kassan i vårbudgeten om de vill eller är de med fokuserade på att göra vårt leverne svårare pga höjda skatter?

De försämringar som föreslagits till vårbudgeten är  skatten på drivmedel höjs, sänkta avdrag för RUT och ROT, höjd skatt för sparande, sänkt arbetsgivaravgift för unga ska slopas, höjd koldioxidskatt,

Finansminister Magdalena Andersson säger att pengarna som staten drar in ska finansiera flera stora satsningar de kommande åren, bl.a bostadsbyggande. Jag undrar om hon menar att pengarna ska gå till byggandet av bostäder till den våg av asylsökande som väntas?

Värt att nämna är att Socialdemokraterna hade som vallöfte att inte röra ROT-avdraget eller göra höjningar av bensinskatten. Ett faktum som Magdalena Andersson bortförklarar med sedvanligt politiskt ordbajseri.

Jag vill se en höjning/förbättring av a-kassan.

Kommentera