När får vi se en normalisering av elpriserna?

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

13/6- 2015
Fortum höjer nätpriserna två gånger i år så att höjningen blir hela 9 %. Samtidigt säljer Fortum sitt svenska elnät till till Första och tredje AP-fonden, Folksam samt den kanadensiska infratstrukturinvesteraren Borealis Infrastructure Management. De senaste fem åren har Fortum höjt priset på elnätet med hela 40 %. Inflationen under samma tid är cirka 4 %. 

Fortum höjer priser på överföring av el till hela 9 % i år och ska i även år 2015 sälja sitt svenska elnät till Första och tredje AP-fonden, Folksam samt den kanadensiska infratstrukturinvesteraren Borealis Infrastructure Management. Överpriserna på el i Sverige har nått orimliga proportioner sedan privatiseringen av elmarknaden.De senaste fem åren har Fortum höjt priset på elnätet med hela 40 %.

Den myndighet som ska se till att elbolagen inte tar ut överpriser heter Energimarknadsinspektionen. Energimarknadsinspektionen har förlorat flera rättegångar mot de giriga elbolagen och således har priserna på el och elnät ökat dramatiskt.

Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör vid Energimarknadsinspektionen:

– Fortum tillhör de elbolag som maximerar för sina aktieägare, medan kommunalt ägda elbolag har en annan strategi, säger hon.

Något som är värt att ta i beaktelse är att Fortum har köpt delar av elnätet av kommuner i Sverige och det är givetvis i Fortums nät som elpriserna höjs mest. Något som är ett måste är givetvis att kommunerna slutar att sälja elnät till Fortum eller andra elbolag.

AVREGLERINGEN AV ELMARKNADEN VAR EN KATASTROF

1996 så gjorde svenska politiker svenskarna århundradets björntjänst – de avreglerade elmarknaden. Orsaken till avregleringen av elmarknaden var att de trodde att elpriserna skulle sänkas pga. konkurrens. Nu 20 år senare står vi här med lång näsa och konstaterar att det hela gick snett. Nuförtiden är det aktieägare som bestämmer hur höga elräkningar vi får och aktieägare har en tendens att tänka på sin egen plånbok istället för din och min. Höga elpriser är också en katastrof för industrin pga. de enorma kostnader det innebär.

I början av januari 2014 ändrade elhandlaren Telinet Energi villkoren för 6 000 kunder med rörligt elpris. Informationen om villkorsändringen var så ofullständig att Ei i förra veckan gick ut med föreläggande till Telinet Energi om att omedelbart sluta tillämpa ändringen.

NY FÖRORDNING FRÅN REGERINGEN

I November 2014 införde regeringen en ny förordning för elbolagen. Förordningen innebär väsentligt skärpta regler för elnätsföretagen och vilka intäkter som de har rätt att ta ut. Förordningen började gälla november 2014 och ska börja gälla under perioden 2016- 2019.

Dåvarande Energimarknadsministern Anna-Karin Hatt sade:
Vi tar nu ett mycket viktigt steg för att säkra att Sveriges elnätskunder inte betalar oskäligt höga avgifter”, säger Anna-Karin Hatt.

Givetvis så regerade energibranschen negativt till förordningen. Företrädaren för girigheten – Kjell Jonsson VD branschorganisationen Svensk Energi – säger:

”Alla jag har pratat med i branschen är mycket kritiska.”

Girighetens mästare nummer två – kraftbolagen Eon – reagerade mot förordningen. VD:n för Eon kom med rena hotelser:

”Förutom de direkta konsekvenserna för stoppade investeringar så kommer den nya regleringen på sikt att leda till högre elnätsavgift för kunderna, inte lägre”, säger Anders Olsson.”

Advokaterna Torgny Wetterberg och Kristoffer Ribbing har företrätt de flesta av de elnätsföretag som överklagat Ei:s beslut mellan 2003 och 2013. 

VATTENFALL – EN KASSAKO ÅT STATEN

Varför har våra politiker varit så handlingsförlamade på detta område? En orsak kan vara att statliga Vattenfall är en enorm kassako för staten och således drar in enorma pengar åt staten.  Våra elräkningar består till stor del av skatt, så även där tjänar den  staten stora pengar.

– Som kund kan man inte göra någonting, för det är ett monopol. Men som medborgare kan man göra någonting. Vad bolagen i slutändan får ta betalt bottnar i vad regeringen väljer att göra. Regeringen skulle behöva sätta ner foten och ge Energimarknadsinspektionen de verktyg som krävs för att ha en fullgod reglering, säger Jakob Eliasson på Villaägarnas Fastighetsförbund.

ETT NYTT RAMVERK PÅ GÅNG FÖR ATT FÖRHINDRA RÄTTSPROCESSER FRÅN ELBOLAGEN

Elbolagen har gått till domstol för att kunna skinna oss elkunder på så mycket pengar som möjligt och Energimarknads-inspektionen har förlorat flera rättegångar mot elbolagen. Pga. de godtyckligheter som råder i elmarknaden så har regeringen gett Energimarknadsinspektionen uppgiften att upprätta ett nytt ramverk som ska stärka Energimarknads-inspektionen ställning och som ska försvåra för de giriga elbolagen att driva rättsprocesser för att kunna höja sina elpriser och fylla sina plånböcker på oss elkunders bekostnad.

Detta ramverk ska börja gälla för perioden 2016- 2019 (priser för el och elnät bestäms i fyraårsperioder). 

SLUTKOMMENTAR OM SVERIGES ELMARKNAD

Vi får verkligen hoppas att det regelverk som Energimarknadsinspektionen nu arbetar på kommer att innebära en förändring. Regeringen kan inte bara titta på – och faktiskt hjälpa till – när elbolagen skinnar oss på pengar.  Det är helt medvetna beslut från våra politiker som har skapat den situation som nu existerar. Det som nu behövs är att politikerna sätter ned foten och stoppar överpriser på elmarknaden.

Ibrahim Baylan är vår nuvarande Energiminister. Varför gör han ingenting?

 

KÄLLOR

Energimarknadsinspektionens nya regler

Giriga Fortums höjningar på elnätet

Nya regler för elpriser

 

Kommentera