MODULBYGGEN I BECKOMBERGA STOPPADE

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

 

16/9-2016
Stockholms stad planerade att bygga modulhus för nyanlända i Beckomberga Stockholm. Boende i området har överklagat ärendet och nu är byggena lagd på is tills vidare enligt länsstyrelsen. Att bygget har stoppats ska bero på att den tänkta byggplatsen består av sankmark och således svårt att bygga på.

Beslutet att stoppa boendet i Beckomberga baseras på en dom i Miljööverdomstolen i Göteborg. Den domen slog fast att om det finns ”förhållandevis kostsamma markåtgärder” för att genomföra ett bygge så ska det inte beviljas tillfälligt bygglov.

De rödgröna politikerna tror nu att de tills vidare måste hysa in de nyanlända på hotell för att ge flyktingarna tak över huvudet.

I sedvanlig ordning så har de rödgröna politikerna mörkat sina verkliga avsikter och förskönat byggandet i Beckomberga. Medborgarna har inte fått alla fakta på bordet och de gillar givetvis inte att bli förda bakom ryggen.

STUDENTBOSTÄDER TILL NYANLÄNDA

 Ett annat fenomen som börjar breda ut sig är att studentbostäder gå till nyanlända istället för studenter. Stockholmshem har t.ex. erbjudit ett kommande hus för studenter att istället användas till nyanlända.

 

 

Kommentera