MODERATERNA VILL INFÖRA GRÄNSKONTROLLER

DO YOU LIKE THE BLOG? PLEASE MAKE A DONATION.

10/11 – 2015.

Moderaterna: inför gränskontroll i Sverige

PÅ TIDEN.Moderaterna hade presskonferens under måndagen ang. flyktingkrisen. Anna Kinberg-Batra och Elisabeth Svensson meddelade att de anser att det är dags att införa gränskontroller i Sverige pga. den kaosartade situationen med asylsökande flyktingar. Moderaterna vill att flyktingarna ska stoppas vid gränsen.

Dagens nyheter skriver att Moderaterna vill också att skicka tillbaka asylsökande till andra EU-länder såtillvida att de inte har registrerat en asylsökan i annat EU-land.

– Vi vill vara konkreta i dag. Om man inte agerar, väntar någon form av systemkollaps, säger Anna Kinberg- Batra.

Moderaterna vill också att avvisningsprocessen ska gå snabbare. Om en person fått avslag på asylsökan så ska denne utvisas på en gång.

 

YGEMAN VILL INTE HA GRÄNSKONTROLLER – ”DET STRIDER MOT ASYLRÄTTEN”

 socialdemokraten och Inrikesministern Anders Ygeman menar att Anna Kinberg Batras förslag strider mot asylrätten och om hennes förslag går igenom så kan inte folk fly från IS fördrivningar och Assads bombningar . 

statsministern Stefan Löfven fattade inte vad Anna Kinberg Batra pratade om:

– Nu måste vi ta reda vad Moderaterna menar med sina förslag. Jag vet inte vad det går ut på. 

Folkpartiet och Kristdemokraterna gav sitt gillande till förslaget medans Centerpartiet och Miljöpartiet var emot det.

 

 

Moderaterna i Stockholm   (Moderaternas egentliga hemsida gick ej att komma fram till)

Dagens nyheter tv: Anna Kinberg Batra om gränskontroller

Ovanstående länk visar presskonferensen.

In english:

 

MODERATE WANTS BORDER CONTROL TO SWEDEN

 

Moderates: implement border control in Sweden
Moderaterna had a press conference on Monday ang. refugee crisis. Anna Kinberg-Batra and Elisabeth Svensson announced that they believe it is time to introduce border controls in Sweden due. the chaotic situation of asylum-seeking refugees. Moderates want the refugees to be stopped at the border.

Dagens Nyheter writes that the Conservatives also want to send back asylum seekers to other EU countries in that they have not registered a asylsökan in another EU country.

– We want to be practical today. If we do not act, expecting some sort of system collapse, Anna Kinberg-Batra says.

Moderates also want the deportation process should go faster. If a person has been dismissed asylsökan so, he shall be expelled at once.

 

SOCIALDEMOKRAT ANDERS YGEMAN DOESN’T WANT BORDER CONTROL

The Jerk, Social Democrat and Interior Minister Anders Ygeman applied immediately sob rhetoric to Anna Kinbergs proposal. He suggests that Anna Kinberg Batra’s proposal is contrary to the right of asylum and on her proposal goes through, can not people escaping from IS displacement and Assad bombing (and come to secure Sweden and livelihood support life – my comment).

The failure of Prime Minister Stephen Löfven did not understand what Anna Kinberg Batra talked about:

– Now we have to find out what the Conservatives mean by their proposals. I do not know what it is about.

The Liberal Party and the Christian Democrats gave their approval for the proposal while the failed parties Centre Party and the Green Party was against it.

 

JANNES COMMENTS ABOUT BORDER CONTROL IN SWEDEN

Finally some balls from Anna Kinberg Batra. Her suggestion is not only promising, but I think she’s doing to his own profile. Although Reinfeldt was a katastfof for Sweden as he had in any case a profile, and you probably have to have if you are to succeed in political Sweden.

Introducing border controls is the next natural step in the asylumchaos in Sweden . When I read Anders Ygemans comment I become frightened. ”It is contrary to the right to asylum”. The commentary indicates that the Social Democrats intend to import refugees forever. Oh my God!

There is talk that there are 10 000 refugees per week to Sweden, and the red-green mud just stand and watch as Sweden collapses. 123000 so far have come in.

 

Kommentera