Moderaterna vill försämra välfärden ytterligare

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

20/8 2015.
Moderaterna vill återigen försämra välfärdssystemet (tydligen räckte inte deras massaker på a-kassan och Försäkringskassan vid deras åtta år vid makten). Moderaterna vill a) sänka a-kassan b) införa en extra karensdag efter 14:e sjukdagen c) spara i migrationspolitiken.

Taket i a-kassan kommer snart att höjas till  910 kronor per dag (för de som kvalificerar) och snillet Ulf Kristersson från Moderaterna vill att nuvarande nivå – 680 kronor – ska bibehållas. Och utöver det så vill han att att det ska bli ännu mer nedskärningar för de som är långtidsarbertslösa.

Ulf ”snillet” Kristersson vill också införa en 15:e karensdag i sjukförsäkringen.

Moderaterna vill även spara pengar inom migrationen där asylsökande ska bo på stödboenden istället för HVB-hem.(vilket kan vara en bra ide).

GUUUD va jag är less på Moderaterna och Ulf Kristersson. De har saboterat välfärden vid sina åtta år vid makten och ännu är de inte färdiga.

Påminn mig om att INTE rösta på Moderaterna i riksdagsvalet 2018.

KÄLLA
Dagens industri: Moderaterna vill försämra välfärden ytterligare

 

The
Conservatives would again worsen the welfare system (apparently was not enough their massacre of the unemployment fund and the social insurance at their eight years in power). Moderates want to a) reduce the UIF b) introducing an additional waiting period after the 14th day of illness c) save in migration policy.

The ceiling in the unemployment fund will soon be raised to SEK 910 per day (for those who qualify), and the genius ULF KRISTERSSON from the Conservatives want the current level – 760 crowns – should be maintained. And beyond that, he wants it to become more cuts for the unemployed.

Ulf ”genius” Krister Andersson also wants to introduce a 15th qualifying day in sickness insurance.

Moderates also want to save money in migration in which asylum seekers should stay in supported housing instead of HVB homes.

My goooood huh I’m tired of the Conservatives and Ulf Krister Petersson. They have sabotaged welfare during his eight years in power (hollowed unemployment insurance and breakdown of social insurance) and yet is not finished.

Remind me not to vote for the Conservatives in parliamentary elections 2018th

 

2 Comments

 1. För info så är nuvarande nivå 680 kronor. Fr.o.m september så höjs A-kassan till 910
  kronor de 100 första dagarna. Sedan sänks det till 760 kronor.

  Ja, helt klart så vill man göra det så svårt som möjligt

  Vad är det för fel för asylsökanden att bo på stödboenden istället för HVB hem ??
  Fattar inte !!!

  1. att asylsökande får bo på stödboenden istälelt för hvb-hem spelar inte mig någon roll. jag reagerar på de två andra förslagen.tack för korrigeringen av ersättningen.

Kommentera