VILL MODERATERNA INFÖRA PISKSTRAFF OCKSÅ?

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

30/4 2016
FÖRNEDRING. Moderaternas senaste förslag är att kommunerna ska få göra oanmälda hembesök hos folk som går på försörjningsstöd (socialbidrag). Syftet är att minska bidragsberoendet, minska fusk och felaktiga utbetalningar och fånga upp personer som levt länge på försörjningsstöd.

Anna Kinberg Batra säger till Svt:

 – Jag tycker att det är rimligt att det är ordning och reda och att vi ställer krav när man lever på bidrag som vi betalar tillsammans, säger moderatledaren.

Solna Kommun är modell eftersom detta infördes 2009.

JO tycker dock att detta strider mot de grundläggande fri- och rättigheterna.

Anna Kinberg-Batra tycker att lagen ska ändras så att det blir genomförbart.

– Det är naturligtvis rimligt att det görs under ordnade former och det är därför som vi öppnar för att ändra lagstiftningen.

Moderaterna vill även att bidragstagare ska söka jobb på annan ort redan från första dagen med försörjningsstöd.

 

PISKSTRAFF – NÄSTA FÖRSLAG FRÅN MODERATERNA?

I sedvanlig moderatisk stil så jagar moderaterna sjuka och arbetslösa.Vad skulle hända om man blev sjuk eller arbetslös? Jo man hamnar i det Alliansformade trygghetssystemet – ett system som har blivit så cyniskt som det kan bli. Och som  nu Anna Kinberg-Batra försöker ”förbättra” ytterligare. Varför folk röstar på moderaterna förstår jag inte.

Om nu moderaterna får sin vilja igenom, vad blir nästa steg efter oanmälda hembesök?   Ska man införa piskstraff också? De kommunanställda som gör hembesöken skulle kunna agera som polis, domare och bödel.

– Du en dålig medborgare. Du döms härmed till 10 piskrapp.

Efter piskandet så kan de sätta eld på myglarens lägenhet för att statuera exempel. Eller varför inte bränna ned hela kvarteret när de ändå håller på.

Eller kanske det vore bättre om moderaterna började granska sina egna led. Då tänker jag på alla politiker som har förmåner som de inte förtjänar.T.ex. att vissa av politikerna kan få stora bidrag i åratal efter att de har lämnat en tjänst – helt kravlöst. Där finns mycket pengar att hämta.

 

ALLIANSEN SABOTERADE VÄLFÄRDSSYSTEMET

När Alliansen hade makten 2006 – 2014 så passade de på att sabotera det svenska välfärdssystemet. Sjuka blev utkastade på gatan utan sjukersättning även fast de betalt skatt i hela sitt liv för att kunna ha en slags trygghet vid sjukdom.  Alliansen passade även på att sabotera a-kassan och av den är inte mycket kvar. Nu fortsätter de sin klappjakt på sjuka och arbetslösa. Rösta gärna på Anna Kinberg- Batra och Moderaterna vid riksdagsvalet 2018. Moderaterna lovar att införa subventionerade piskor och skottpengar på bidragstagare.

Referenser

Moderatförslaget: Fattiga ska inte ha rätt till personlig integritet

Alliansfritt: Moderaterna och hembesöken

Politism: Anna Kinberg Batra jagar bidragstagare

 

 

Kommentera