MILJÖPARTIET CHOCKHÖJER SOPTAXAN FÖR RESTAURANGER SOM INTE KÄLLSORTERAR

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

April 2017.

MILJÖEXTREMISM.  I Dagens Nyheter från 28 mars 2017 så kunde man läsa att Stockholms Stad har börjat höja soptaxan för restauranger som inte källsorterar. Miljöborgarråd Katarina Luhr (Miljöpartiet – givetvis) säger:

Vi måste se en rejäl ökning av restauranger som matsorterar. Nu måste vi öka takten rejält.

Stockholms Stads mål är att 70 procent av allt matavfall ska källsorteras före 2020.  För att snabba på processen så var Stockholms Stad snälla nog att höja tarifferna för soptaxan med 25 % för de restauranger som inte källsorterar.

Katarina Luhr är jättenöjd:

Vi har gjort det mycket dyrare att slänga osorterat avfall. Vi hoppas att det gör att fler startar matavfallsinsamling.  Om det går långsamt kan vi behöva införa  obligatorisk matinsamling. Vi får se om det räcker med ekonomiska styrmedel.

Branschorganisationen Visita är dock inte lika imponerad:

–  Avgiften ska täcka kostnaden för sophämtning och den ska inte användas på det här sättet. Att chockhöja avgiften med 25 % och ställa högre krav borgar inte för en god relation.

katarina_luhr_miljöpartiet_miljöskatt_klimatskatt_höjda avgifter_flygksatt_energiskatt_miljöborgarråd_matsortering_källsortering_
Om du är restaurangägare och ser denna kvinna – spring för ditt liv

JANNES KOMMENTAR
Tycker du att en höjning av soptaxan med 25 % – bara för att man inte källsorterar – låter en smula extremt?  Om de rödgröna får igenom sina klimat-och miljökrav så kommer vi alla att bombarderas med liknande åtgärder. Var beredd att öppna din plånbok. Till råga på allt så baseras klimat-och miljö debatten på fake science påhittad av Förenta nationerna.

Referens

DN: Miljöpartiet:tvingad matsortering

 

Kommentera