MILJÖEXTREMISM HOTAR SVERIGES SKOGSÄGARE

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Februari 2018

Extrem svensk – och global – miljöpolitik håller på att förstöra för svenska skogsägare. På sajten Skogsaktuellt så skriver skogsägaren Pelle Sallin om vad regeringen Löfvens extrema miljöpolitik innebär. Den föreslagna kilometerskatten/vägslitageavgiften skulle innebära en ökning med 17 % för skogsägarna, en avgift som de i sin tur inte kan ta ut i prisökningar av sina kunder. Den föreslagna kilometerskatten kan även innebära att lokalproducerad mat blir ett minne blott. Pelle Sallin spekulerar om inte det verkliga syftet för regeringen Löfvens miljöpolitik är att ta död på det svenska skogsbruket.

Jag har sagt det förr och jag säger det igen: om regeringen Löfven och dess myndigheter får sin vilja igenom så kommer de att krossa det svenska skogsbruket och skogsägarna kommer att förlora sin äganderätt över skogen. Och denna kross kommer att ske med hjälp av manipulerade miljö-och klimatregler  Varför gör regeringen detta? Därför att det ingår i en plan att låta storebror EU bestämma över den svenska skogen.

Referens

EU:s miljöregler ett hot mot den svenska skogen:

EU:s miljöregler ett hot mot sveriges skogsägare

Skogsaktuellt:

http://www.skogsaktuellt.se/artikel/52096/att-tro-att-man-ska-ha-kvar-skogsbruk-i-hela-landet-ar-sjalvbedrageri.html

Kommentera