MIGRATIONSVERKET KÖR ÖVER ÅSELE KOMMUN

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

28/10 – 2015
Migrationsverket kör över Åsele kommun och gör Åsele Wärdshus till flyktingboende. Nu får Åsele kommun svårt att härbärga folk och ekonomin kan ta skada.

ÖVERKÖRD. Egon Nilsson är bloggare på tidningen Västerbottenskuriren och han fasar sig över Migrationsverkets metod där de totalt har förbigått kommunen och sett till så att Åseles ända hotell/värdshus nu blir flyktingboende utan att ha haft en diskussion med Åsele kommun.

Egon Nilsson skriver att Åsele kommun har planer på att satsa fyra miljoner på turistnäringen men Egon undrar hur det ska kunna göras nu när det inte finns någonstans att bo  för besökarna till Åseles marknad. Åseles marknad  är viktig för kommunens välstånd.

Migrationsverket ska skicka 280 asylsökande som ska bo på Åsele Wärdshus. 280 personer är en ökning med 10 % av orten.

 

 

 

 

Egon Nilsson: Migrationsverket, ta ert ansvar

 

MIGRATION AUTHORITY NEGLECTS ÅSELE COMMUNITY

RUN OVER. The Swedish Migration Board runs over Åsele and make Åsele lavern refugee accommodation. Now Åsele will have difficulties to give people places to sleep and the economy could be damaged.

Egon Nilsson is a blogger at the newspaper Västerbottenskuriren and he is phasing over Migration Board’s method where they have total ignored the municipality and made sure that the fileÅsele lavern now become refugee accommodation without having had a discussion with Åsele community.

Egon Nilsson writes that Åsele municipality has plans to invest four million on the tourism industry but Egon wonder how it should be done now that there is nowhere to stay over night for the visitors .Åsele market is important for the municipality’s prosperity.

The Swedish Migration Board will send 280 asylum seekers to stay in Åsele inn. 280 people, an increase of 10% of the resort.

Welcome to the red-green apocalypse

Kommentera